۲۲۰۰ دانش آموز تحت عنوان معاون فنی در کشور فعال هستندایسنا/ لرستان معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم گفت: ۲۲۰۰ دانشجوی دختر و پسر تحت عنوان معاون فنی در کشور فعال هستند.

علی خیرالدین ضمن رونمایی از محصول دانش بنیان پارک علم و فناوری لرستان، گفت: در برخی شهرها پارک های علم و فناوری با دانشگاه فاصله زیادی دارند، در حالی که پارک علم و فناوری در محدوده دانشگاه لرستان قرار دارد و این موضوع بسیار است. الگوی خوبی برای سایر دانشگاه ها

وی افزود: دانشگاه لرستان از الگوی دانشگاه علوم پزشکی در کنار بیمارستان پیروی کرد و این امر موجب شد تا دانشجویان وارد عرصه فناوری شوند.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم گفت: امروز از خط CNC که طرح داخلی است رونمایی شد و شش نفر به عنوان معاون فنی روی این طرح به خوبی کار کردند.

خیرالدین تصریح کرد: در حال حاضر ۲۲۰۰ دانشجو به عنوان معاون فنی در کشور فعال هستند و وارد عرصه فناوری و نوآوری شده اند.

وی با اشاره به حقوق دستیار فنی توضیح داد: لیسانس ها یک میلیون، فوق لیسانس ۲ میلیون و دکترا ۳ میلیون تومان حقوق می گیرند.

انتهای نامه