زمان بندی بهینه برای مصرف کافئین با دوز پایین در دوچرخه سواران آموزش دیده

زمان بندی بهینه برای مصرف کافئین با دوز پایین در دوچرخه سواران آموزش دیده

نویسندگان: Andrew D. Davenport، Catherine R. Mikus، Benjamin T. Wall، Nima Alamdari و Francis B. Stephens استفاده از کافئین برای بهبود عملکرد بدنی و شناختی در بین ورزشکاران رواج دارد (دل کوسو ، موونز و موونز-گورا ، 2011 ، فیزیولوژی کاربردی ، تغذیه و متابولیسم ، 36 (4) ، 555-561). کافئین با دوز پایین (