۲۰ زخمی در مسجد الاقصی/ اسرائیل کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غزه را می بنددافسران رژیم صهیونیستی عصر جمعه به بهانه اعیاد یهودیان گذرگاه های کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوار غزه را به مدت ۳۲ ساعت می بندند.

نظامی رژیم صهیونیستی در ادعا ای به نقل اجتناب کرده اند مکان «روسیا الیوم» ادعا کرد کدام ممکن است گذرگاه های کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوار غزه اجتناب کرده اند عصر در لحظه (جمعه) {به دلیل} سفر عید فصح یهودیان به مدت ۳۲ ساعت بسته تبدیل می شود. فردا (شنبه) گذرگاه های الجلمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ام الریحان برای ورود فلسطینی ها به جنین بازگشایی تبدیل می شود.

بر مقدمه این انتخاب، نمازگزاران فلسطینی ساکن کرانه باختری می توانند در لحظه برای اقامه نماز جمعه به مسجد الاقصی بروند. آقایان ما بین ۴۰ به همان اندازه ۵۰ سال هم باید مقوا ورود داشته باشند.

علاوه بر این صبح در لحظه پس اجتناب کرده اند حمله نیروهای اشغالگر، نبرد های شدیدی در موجود در مسجد مبارک الاقصی رخ داد. نیروها {به سمت} نمازگزاران بمب های بنزینی شلیک کردند کدام ممکن است فراوان اجتناب کرده اند آنها مجروح شدند.

هلال احمر فلسطین ادعا کرد کدام ممکن است ۲۰ مجروح را اجتناب کرده اند موجود در مسجدالاقصی به بیمارستان های بیت المقدس منتقل کرده است.

فخری ابودیاب، سرزنده فلسطینی ذکر شد: انواع زیادی اجتناب کرده اند نیروهای اشغالگر به مسجد الاقصی یورش بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمب های صوتی، سلاح های منقل زا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله های لاستیکی را به سوی نمازگزاران پرتاب کردند.

انواع زیادی اجتناب کرده اند فلسطینیان اجتناب کرده اند کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین های اشغالی برای اقامه نماز جمعه به مسجدالاقصی رفتند.

گروه همکاری اسلامی علاوه بر این حمله تعداد انگشت شماری شهرک نشین افراطی به مسجد الاقصی همراه خود حمایت نیروهای اسرائیلی را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را توهین به احساسات ملت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض بدیهی تصمیم های در سراسر جهان توضیح دادن کرد.

حسین ابراهیم طه، دبیرکل گروه همکاری اسلامی رژیم صهیونیستی، پیامدهای یکپارچه کشتار افراد فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض مقدسات را بی ارزش دانست.

وی اجتناب کرده اند گروه جهانی به طور قابل توجهی شورای ایمنی خواست به همان اندازه برای بالا دادن به این تخلفات اقدام تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اسرائیل خواست به حرمت اماکن مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی افراد فلسطین احترام بگذارد.

انتهای پیام