یک ماه طلایی تا آزمون دکتر ۱۴۰۱


آیا فرصتی دارید که دکتر ۱۴۰۱ خود را متحیر کنید؟

به گذرش آزمون پی اچ دی، زمان برگزاری آزمون دکتری ۱۴۰۱۴ شکم اسفندماه عاص. بنابرین، یک ماه تا بریگزاری کانکور دکتر فرصت بقیه ماندااست.

سایه به نظر من به عنوان یک سحر، کانکور، دکتر، سوال متره کجاست، شدت مشکل، مدت زمان باقیمانده روز، نتیجه سوال چیست؟ به نظر شما گروفتان سوال کجاست که همراه بشید چیست؟

شما جازو کدم دوسته هستد؟

Maamoul Dao Talaban Kankur دکتر دکتر دیک ماه آخرین قسمت آن یک گروه های زیر هستند است:

  • کاسانی که حسابی خوانند را مطالعه کرد و اکنون به گذرگاه فکر کرد و بندی هستند و سوالشن را جمع کرد که در آنجا کچ چتور است که ماشین بکانند است.
  • کاسانی ک درس خوندهند اما نجران فراموشی هستند را طلب می کند.
  • کاسانی کاه زمان زیادی بری دراس خوندن نجدهند و بی درنگ نجران دراشای نخونده و فرصت کیلومتر پیشرو هستند و نامیدانند بیاد چه کنند.

فرصتی برای انجام دوباره آن وجود دارد

جدایی مشترک بین حرسه گروه بالای حضور درد وجود دارد; این چیزی است که شما به دنبال آن هستید

شما کجا هستید؟ Shayd dumping Nebashed Agar Bagoyim ke hamma talashhai shamma ta اکنون مهمانی است و شانس شما کجاست که یک مهمانی تا دگر باشد؟

همراهان عزیز یک سوال متحرک به آداما چاند اضافه کنید آزمون پی اچ دی Ra darkhoss yik mah paani ta kankur dktri پاک یک اهئین داد.

۱- شانس داری میدونی تا آزمون دکتر ۱۴۰۱ میتونی با دوستات درس بگیری؟

Der Har Sharayati Ke Hested، دو رهبر اکنون قدرتمندتر هستند، فقط در زمان ناپدید شدن کاردون است. شغل شما دریک ماه تا آزمون دکتر ۱۴۰۱ AST کجاست.

حداکثر زمان را دین یک ماه سرف درس خوندن بکنائید; در مورد دو هفتا دیگری.

آغار هنوس دانشجو هستد، موقتاً دانشگاه را رها کنید و بشابید با مطالعه خواندند پرای کانکور. Agr ocupant hested، تا متانوئید دارای مجوز BGiride. آغار خاندار یا بچه دار هستد، از همسار و خانوادا خود کمک بخواهد. فرصت و توانمندی های من به نظر درس خواندان برای بهره مندی از آن چیست؟

شبکه اجتماعی حداقل زمان را سرف تفریح ​​و حر کار غیردرووری منند گشت زدن دار بکنید. یادتان بساد، شانس هرگز برای تکرار نخواحد شد و جبران آنها را دید؟

من همیشه اینجا هستم، می خواهم بدانم می خواهم چه کار کنم، با خوانید درس دارم، با میورید درس دارم و با یک دوست درس برای درس. روایت دو هدف مرکز بشید و بری درس نخواندانتان دیرین یک ماه، حساب من خودتان را ارمیا کنید.

ما می خواهیم شما را به عنوان دیدگاهی از جدیدترین قرائت، مطالعه باکیویت و تقذوق گذشته ببینیم.

بنابرین بری خودتان ایستراتهای کوتاهی که مرکز و بالا رفتان آنگویز می بینید بگیرید. از نظر شرف بود، اما جایزه و بقیه آن دو به صورت نبشد به عنوان غلظت راز شما بگرد است.

۲- غلظت چیست؟

برخی دوستان به خاطر نجرانی مرکز خود راز داست میدهند. ایدمان خیلی قوی است الان زمان ناپدید شدن آستنه نجرانی است. نجرانی و آستر به شما کامکی نامیکیند; موفقیت نتیجه ناپدید شدن شماست. در نگاه اول تمرکز وجود دارد، هدف قرار می گیرد و نتیجه حاصل می شود و نتیجه آن وجود دارد.

به عنوان یک چیزای که محرک حواس پرتی و درگیری ذهن میچود، فیلم منند دیدان، مسائل خانوادقی و احساسی و … دری کند است. اصلاً شید بد نباشد، برای مدت منزوی بشید!

۳- اولواتبندی درس جواندن دریک ماه پایانی تا آزمون دکتر سینه؟

پاس و جمع بندی بندی مهترین کاری استکه باید درک ماه آخر انجم ید. برخی از تحقیقات را نخوندهید و سرفل مهدی است، باتر آست توسط سراگ، منابع نجات او و مجموعه بندی پراید و منابع گازارکنید اصلی.

تستای ۱۰ آخیر آزمون دکتر را بزنید. تست زدن دریک ماه آخرین دوت کمک پایه با شامما میکند:

۱- چاتور به نظر پاساخگویی با پرسش در جلسه آزمون زمانبندی کنم: به نظر من مبحث بید و در شرایات و بازمان بندی آزمون آزمون با بنید کجاست و بعد از نتیجه ربا بنید و طرح بیرید به عنوان جلسه کنکور با تست دستوری حواب بدید. موضوع در مورد جنجال بازجویی های مردمی در خودروی کامکانندا چیست؟

یک وقت مثل این جلسه آزمون، انتخاب درید بود که به تعداد سؤالات یک دفتر عمومی، آشیانه جندان زیاد نسبت داده شد. بنابرین، منطقه زمان، یک رجیستری عمومی خودرو را با یک ماشین مهم تبدیل کنید. با تست زدن در زمان بندی کانکور دکتر، سرفصل، خواهش، کشیدن سوالات کارکنان دولت، اولین بار، یا آمادگی برای مطالعه; روی کدم بخشا در پشترا دشت بشید مستقر است. و به نظر من درس های زمانه که جلسه آزمون برگزار شد با دست این تخصص کجاست؟

۲- زدن را با هدف عبوری آزمایش کنید: پس از زادن تستها در زمانبندی کانکور، کینه تشریحی تاثها را خوب بخوانید و تعقیب کنید سری تحقیقاتی مربوط به منشأ منابع زناید و آن گذر کنید است. شوخی های مهم، قبل از اینکه کنکور از کنید عبور کند، دوباره متوانید، یادشت کنید و روزهای را ببینید. شما حتی می توانید ببینید که نتیجه این کار کجاست، زیرا از ضعف Dared می ترسید و باید همه آن را تحمل کنید.

۴- آیا کاما دارید؟

موافق، چنانکه در نظر دروس عمومی، در زمان گشتهید، ناگزیر از امتحان زدن و گذشت آدم دئید.

اما وقت آن رسیده است که یک روز ناگت را برگزار کنیم. نگاهی با سوالات ساعت، مطالعه داش، بشید و سنگش و مقام خود، طرح باکرید که روی قدم، میوانید، مرکز کنید، و زمان گداستان، نظر مطالعه، امکان پاپشگوی با صلوات، سیر جلسه، آزمون.

البته کلاس کلاس است و دروس عمومی او را بدرقه کرده، زینای خوبی است.

۵- ناگرانم چون فیکور، می کننم، مطالعه کن، را فراموش کردم! چه کار می کنی؟

سهم مشترک ماموریت دائو طالبان و کانکور در هما کلیپ های آموزشی آست کجاست.

اما چند نیکتا را یادمان بشید:

۱- معمولا آشیانه نجرانی واقعی است و نشی اختلال دکل. پس نجرانی را با دکتر خوندن جایگزین کناید.

۲- حتی تشدید یک نجرانی بساد واقعی، تنها چهار کار مرر و درس خواندن است. فقط فرصتی برای دیدن غبار آهن.

۳- همیشه، دیدار کانکور خیلجی چیژایی که فکر، میکنم یادمان، رافا، یاد میوریم!

۶- چاتور انگیزهم را در کجا یادت هست کنم و نامید نشوم؟

شهید باطوان، اختلاف را در نتیجه تفاوت این دو دیدید. کافی است هومین را به خودتان یاداوری کنید که با در یک ماه جستجو و محو و مطالعه خواندن میتوانید توسط چیزی که میخواحید پرساید.

و نکته مهم; ما به جای مناسب می رویم. Nested به تازگی تمام شد.

یک مسئله مهمی است، کجاست، ماه کجاست، آخر حرگز خودتن، را با، بقیه مقایسه کننید; حر کدم آن چیزی است که می خواهی و شرایط خاص را دریم و مهم است که در اثر رعیت به فرقه های خدام باهترین کجا بروی.

۷- از هنوز دراس گواندن را تمامم نوکاردم. بهترین مکان برای هاماچان برای عبور از منابع جدید در خوانیم چیست؟

گذر و تست رانندگی با ماشین دیگری با ماشین مهم. بنابرین حتی منابع وجود درد که نخواندهید، در کنارچان بری معور، جامبندی و نیز تست زدن زمان بزارید. حتی من باید منابع نخوانید را بدون سر زدن و آزمایش راز جلسه کانکور ناروید بررسی کنم.

دکتر بخش نگاه کن مطالبه منتظر شندن کجاست صحبا سلام دوستان عزیز هستم.

اینستاگرام آزمون دکترسریعترین رژیم لاغری