یک فوتی و ۶ مات و مبهوت شدند خیلی پیر شدند پیر شدند شادان پژو با سمند جده رستای “مختار – فیروزآباد” بویراحمد.


yik footy و 6 شوکه شده اند"مختار - فیروزآباد" بویراحمد
برخلاف اخبار تایلند

ایسنا/ کهگیلویه و بویراحمد سخنگو ارگانیس ۱۱۵ آستان کهگیلویه و بویراحمد، از یک فوت و ۶ شوک آر پی برخورد شاخ به شاخ دو خودرو ار روستای محور “مختار – فیروزآباد” از وابسته به شهرستان بویر احمد خبرداد.

«محمد امین نیکوی نژاد» منتشر شده در مجموعه خبرنگران چاپ کالبد شکافی کجاست خبر ظهور کرد ساعت ۱۸ و ۵۷، امشب شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۰۰ برخورد شاخ به شاخ دو دستگاه خودروی سمند ۴ ۵؟ فوتی و ۶ نفر از برجی گدشت آسیب دیده اند.

وای افزود: بعد از تصادف اعظم و اولین ارگانیسم آمبولانس ۱۱۵ بعد از تصادف کفر، پیگاه عالی ۱۱۵ محل تصادف اعظم و اولین آمبولانس ارگانیسم ۱۱۵ بعد از ۱۲ دقیقه زیارت پلین که شوکه شدند. ، هادر شادند.
به گزارش ایسنا، سخنگوی ارگانیس ۱۱۵ آستان کهگیلویه و بویراحمد با بیان انکه سه دستگاه آمبولانس سازمان ۱۱۵ و شما عقیب هلال احمر در محل حادثه در حضور پدا کرند ۶ و هماکار آئو مارس ۱ یاسوج مقل شادان.

PIAM END

سریعترین رژیم لاغری