یک درصد بافت تاریخی یزد زیر آب ماندپس از گذشت دو روز از سیل تابستانی در این شهر جهانی، معاون میراث جهانی یزد اعلام کرد: خوشبختانه آثار مهم یزد مانند مسجد جامع، مجموعه امیر چچمک، مدارس و آثار تاریخی سالم هستند اما حدود ۲۰۰ خانه در این شهر سالم است. تاریخچه از ۱ تا ۵۰ درصد نابود شدند.
طاهره قیومی نماینده ویژه ضرگامی نیز پس از بررسی بافت تاریخی یزد اعلام کرد: سیل به استان یزد خسارت وارد کرد اما کمترین خسارت به بافت جهانی و بیشترین موارد تخریب مربوط به بیشترین بوده است. زمینه های اخیر یا فرسوده.» [است]تلاش می کنیم خسارت وارده را جبران کنیم و گروه های کارشناسی فعال هستند تا برای بازسازی و مرمت سریع اقدام کنند. وضعیت یزد بهتر می شود و گردشگری دوباره رونق می گیرد.

عکس: مسعود زارعی