گلوبال‌تایمز: غرب که به دشمنان دائمی نیاز دارد، در بحران اوکراین متوقف نمی‌شودگلوبال تایمز چین در گزارشی می‌نویسد که غرب، پس از درگیری در اوکراین، بحران پس از بحران در سراسر جهان ایجاد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، گلوبال تایمز چین در گزارشی می‌نویسد که غرب پس از درگیری در اوکراین، بحران پس از بحران در سراسر جهان ایجاد خواهد کرد، زیرا به “دشمنان” جدید نیاز دارد.

گلوبال تایمز نوشت: ایالات متحده ترجیح می‌دهد به جای مشارکت در اصلاحات داخلی و انطباق با تغییرات نظم جهانی، استراتژی “دموکراسی در مقابل خودکامگی‌ها” را دنبال کند.

به گفته ناظران این نشریه، غرب به رهبری آمریکا هرگز نمی‌تواند وجود چیزی “غیر از شبیه به خود” را بپذیرد. به همین دلیل است که او تصویر “دشمن” اتحاد جماهیر شوروی و بعداً روسیه را ایجاد کرد و سیاست گسترش ناتو را دنبال نمود.

همانطور که در این مقاله آمده است، واشنگتن پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، که وجهه این کشور را به طور قابل توجهی در صحنه جهانی ارتقاء داد، به هیچ وجه از اصلاحات رهبری روسیه سودی نبرد. نویسندگان این مقاله توضیح دادند که به این دلیل، اتحاد آتلانتیک شمالی به سرعت شروع به تضعیف کرد و نفوذ جهانی این بلوک به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

براساس گزارش اسپوتنیک، این مقاله استدلال می‌کند که غرب با تجربه نیاز دائمی به “دشمنان خیالی” به این نتیجه رسید که روسیه با وحدت چند ملیتی، قلمرو وسیع و اعتقاد ارتدوکس به هیچ وجه نمی‌تواند جذب شود، به این معنی که برای نقش “دشمن” که از ابتدا به آن نیاز بود، مناسب است.

انتهای پیام