گروه تصمیم عرب: راه رفع سیاسی برای فاجعه اوکراین امکان پذیر استگروه تصمیم عربی در دیدار همراه خود وزیر خارجه اوکراین بر حمایت شخصی اجتناب کرده اند مذاکرات مستقیم بین کیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل اجتناب کرده اند موقعیت یابی روسیا الیوم، گروه تصمیم عرب دانستن درباره فاجعه اوکراین همراه خود دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین در لهستان دیدار کرد. این گروه برای ادغام کردن وزرای خارجه مصر، اردن، عراق، الجزایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی است.

{در این} دیدار بر امتحان شده ها برای بدست آوردن به راه رفع صلح جو برای فاجعه محور شد.

این هیئت بر نیاز شومینه بس تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت شخصی را نسبت به شکسته نشده فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای انسانی، سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی آن ابراز کرد.

هیئت عربی حمایت شخصی را اجتناب کرده اند توسعه گفتگوهای مستقیم بین طرف های روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراینی تجدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی شخصی را کمک خواهد کرد که شما این توسعه همراه خود هدف توقف عملیات نیروی دریایی برای راه رفع سیاسی ابدی ادعا کرد.

هیئت عربی نتایج مذاکرات جاری با توجه به اجرای هماهنگی اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را ادعا کرد.

این هیئت روز دوشنبه همراه خود سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو دیدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روسیه خواست به گفتگوهای مستقیم همراه خود اوکراین شکسته نشده دهد.

این گروه وزیران در ۹ مارس به اصل شورای اتحادیه کشورهای عربی تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت آن مذاکره همراه خود طرف های مرتبط همراه خود فاجعه اوکراین برای رفع دیپلماتیک فاجعه است.

رامتان لامارا وزیر امور خارجه الجزایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه تصمیم عربی دانستن درباره فاجعه اوکراین در کنوانسیون مطبوعاتی مشترک همراه خود کولبا در نهایت مذاکرات همراه خود منصفانه هیئت اوکراینی در لهستان بر امکان بدست آوردن به راه رفع سیاسی برای فاجعه تاکید کردند.

وی بر اصرار این گروه بر بدست آوردن به این هدف مطابق همراه خود مبانی در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین قانون اساسی گروه ملل تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: گروه تصمیم عربی اجتناب کرده اند تحولات اوکراین آگاه است. بازدید ما به روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهستان در راستای اجرای انتخاب اتحادیه عرب برای مشارکت در رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل سیاسی فاجعه اوکراین است.

وزیر امور خارجه الجزایر اظهار داشت کدام ممکن است اعراب {نمی توانند} فاجعه بزرگی را کدام ممکن است ۲ ملت همراه خود آن گذراندن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط دلپذیر دارند نادیده بگیرند. ما به دیپلماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره برای رفع صلح جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی مشکلات اعتقاد داریم.

انتهای پیام