کوروش میمنت: نمیدونی پایین دوربین “هاکر” چیه!


سیروس میمانت همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند انتخاب کردن های شخصی کسب اطلاعات در مورد فصل پنجم «جوکر»، شوخی همراه خود علی رضا مسعودی را این سیستم ای اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده برای افسون این سریال توضیح دادن کرد.

سیروس میمنت کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند نمایندگی کنندگان فصل پنجم سریال جوکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آورد این بخش اجتناب کرده اند رئالیتی شو بود، معتقد است کدام ممکن است این این سیستم {به دلیل} انتخاب کردن نادرست تعدادی از بیننده ای کدام ممکن است هیچ اطلاعی اجتناب کرده اند دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط پایین اوج نداشتند به پایان رسید. دوربین.

این بازیگر سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون کسب اطلاعات در مورد حضورش در «جوکر» به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشت: همراه خود احسان علیخانی دوستی عجیب و غریب داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۲۰ سال پیش در سن ۱۹-۱۸ سالگی همراه خود هم کار کردیم. این سیستم دیدم آن جوان خوشمزه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایش در همه زمان ها پرطرفدار است. علیخانی در همه زمان ها در جاری انجام کارهای جدید است. اجتناب کرده اند «عصر جدید» به همان اندازه این سیستم های رمضانی اش، کارهای خیر بود. به دلیل اصرار بخشی از به جوکر را پذیرفتم از می دانستم کدام ممکن است این اتفاق خوبی {خواهد بود}.

شوخی های زیادی بداهه بود

میمنت در {پاسخ به} اینکه چه میزان اجتناب کرده اند بداهه جوک های جوکر در جاری حاضر در حال وقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چقدر اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر است؟ او اظهار داشت: “متنوع اجتناب کرده اند جوک ها بداهه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند آنها همراه خود نویسندگان تأیید شده است. بعد از همه اینطور نیست کدام ممکن است نویسندگان چیزی نوشته اند اما علاوه بر این نمایندگی کنندگان جوک های شخصی را همراه خود آنها هماهنگ کرده اند. نمایندگی کنندگان توسط خودم همراه خود نویسندگان مراجعه به کردند. اتاق در نظر گرفته شده با بیرون اینکه همدیگر را بشناسیم اجتناب کرده اند نویسندگان پرسید کدام ممکن است چه چیزی کنار هم قرار دادن کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اندیشه هایمان را دلیل دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها آن ها آن را ساختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن ها آن را بیشتر کردند ما اندیشه هایی را برای اجرا انواع کردیم اینها به صورت محتوای متنی نوشته نشدند اما علاوه بر این به صورت یک محتوای متنی در آمدند. همه اندیشه‌ها قابل دستیابی است کارساز نباشند از قابل دستیابی است مکان‌های جدیدی پدیدار شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان جالب‌تر شود.

سپس مشاور سریال های «نون خ»، «خانه بی دوش» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «متهم ناپایدار کرد» خاطرنشان کرد: نتوانستم «زمان جوکر» را اجرا کنم. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند امتیازات جلب توجه به وجود آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواجهه همراه خود مکان ها شرایط نامشخصی را تحمیل کرده است کدام ممکن است ما به آن است در نظر گرفته شده نکرده ایم، زمان اجرای همه اندیشه های اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده فرا نرسیده است. نمی دانستم بقیه نمایندگی کنندگان چه ذهنی می کنند، مواجه شدن همراه خود این مکان ها شرایطی را پیشنهادات کدام ممکن است این سیستم توسط خودم ورودی برود.

تقابل همراه خود علی رضا مسعودی برای جادو بود

این بازیگر کسب اطلاعات در مورد حواشی تحمیل شده برای فصل پنجم «جوکر» همراه خود حضور علی اوجی، محمدرضا مردانی، حمید آهنجی، علی رضا مسعودی، مهران غفوریان، امیرحسین صدیق، مجید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شقانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … انتقادات برخورد همراه خود نمایندگی کنندگان مختلف توسط علی رضا المسعودی. ، دلیل داد: اعتقاد کنید یک گروه فوتبال تصور به در مسابقه ای نمایندگی تدریجی. تکانشی یکی اجتناب کرده اند اعضا {به دلیل} مصدومیت گروه را توقف می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص متنوع او تبدیل می شود کدام ممکن است ورزش نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گروه توافق نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث تحمیل اشکال تبدیل می شود. همین اتفاق برای گروه ما در جوکر افتاد. با این حال بینندگان قابل دستیابی است دچار سوء تفاهم شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنیت هایی را تحمیل کنند کدام ممکن است اصلا مناسب نیست. چون همه این اشخاص حقیقی دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابسته هستند. هیچکس همراه خود هیچکس دشمنی ندارد. اگر یکی اجتناب کرده اند نمایندگی کنندگان همراه خود آقای علی المسعودی مواجه شد، همه برای افسون این سیستم است. اگر کسی همراه خود کسی دشمنی داشته باشد، اجباری نیست آن را به دوربین آرم دهد. همه آنها باهوش هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانند جلوی دوربین چه می کنند. متأسفانه برخی اجتناب کرده اند بینندگان این را درک نکردند. بعد از همه کامنت های خوشایند زیادی بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده تعدادی از به همان اندازه خطرناک.

کوروش میمنت: نمیدونی پشت دوربین چیه

دلایل حمید آهنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیمردانی برای برخی کافی نبود

میمانت دلایل برخی نمایندگی کنندگان برای تعمیر سوءتفاهم را برای برخی {راضی کننده} ندانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: حتی پس اجتناب کرده اند دلایل آقای آهنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای علی مردانی این سوءتفاهم برای برخی برطرف نشده است. ممکن است کامنت ها را دنبال کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند دلیل اصولاً به آن است پریدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند کار خودت را احتمالاً انجام دادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا توجیهش احتمالاً انجام دادی. این خیلی خطرناک است. آنقدر ارائه می دهیم احترام گذاشتند کدام ممکن است ممکن است را خشمگین گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صراحت گفتند کدام ممکن است اینطور نیست. با این حال یک بار دیگر عده ای مخالفت کردند غافل اجتناب کرده اند اینکه این همه مخلوط شدند به همان اندازه ممکن است را راضی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لحظات خوشی را برای شما ممکن است رقم بزنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است انتخاب کردن اشتباهی کردید. انتخاب کردن {افرادی که} ۹ می‌شناسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ می‌شناسید، سال‌ها همراه خود هم دوست بوده‌اند، کار درستی انجام نمی‌دهند. این اشخاص حقیقی شناخته شده به عنوان دوست دعوت شده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخوردشان جلب توجه بود. اجتناب کرده اند عقبه چه می فهمید؟

فیلم جوکر ۱۸ ساعت فیلمبرداری داشت کدام ممکن است ۶ ساعت مفید منتشر شده شد

هیکل او اینجا است کدام ممکن است در همه زمان ها تازگی در او دیده می‌شود، با توجه به حضور در کمدی‌هایی قابل مقایسه با جوکر کدام ممکن است تضاد جالبی برای معما تحمیل می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه عرف شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار کمدی اساس‌دار است هر دو تلاشی برای نوشتن. در انجام دادن دلیل داد: هر ۲ می توانند باشند. با توجه به جوکر هم بگم کدام ممکن است این این سیستم کدام ممکن است حدود ۱۸ ساعت فیلمبرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ ساعت استفاده اندازه کشید باید کنار هم قرار دادن می شد. هشت نفر قبلاً اجتماعی بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توانستند کسی جز آنها کدام ممکن است در این سیستم بودند باشند. همراه خود تحقق بخشیدن همه اینها، نمی توانم فیلمی را برای این کار تفریحی کنم. همه در جوکر دقیق بودند.

وی اظهار داشت: بعد از همه شوخی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارهایی هم بود کدام ممکن است انتخاب گرفتیم در کانون در نظر گرفته شده انجام دهیم. مثلاً ممکن است همراه خود علی مسعودی شوخی می کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط تحقیقات جوکر متوجه این شوخی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را دوست داشت. اجتناب کرده اند ما درخواست شده است شد کدام ممکن است این شوخی را در این سیستم پیاده کنیم. درصدی اجتناب کرده اند شوخی هایمان را هم ساختیم به همان اندازه این سیستم آسان شود. به ما گفتند شبیه به شوخی هایی کدام ممکن است پایین دوربین دارید همین جا جلوی دوربین بکنید.

قابلیت را بیش از حد کن به همان اندازه همه عامل اشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آه نباشد

میمانت اظهار داشت: {نمی دانم} چرا ما قابلیت دیدن یک این سیستم خوشایند را نداریم. تعدادی از وقت پیش مصاحبه ای همراه خود سبند امیرسلیمانی خواندم کدام ممکن است خیلی دوستش داشتم. پرسیدند چرا همه عامل اشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آه بود؟ او اظهار داشت کدام ممکن است درست در این لحظه می‌خواهد جرأت تدریجی یک قطعه کمدی انجام دهد کدام ممکن است کسی را ناراحت نکند. آرزو می کنیم همراه خود هر کسی شوخی کنیم، به آنها ضربه می زند. پس همین کارهای پر اجتناب کرده اند اشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آه را دستی تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی دردسرتر انجام می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراغ شوخی نمی رویم.

وی خطاب به کاربرانی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تماشای این سیستم جوکر اجتناب کرده اند شوخی های نمایندگی کنندگان انتقاد می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی در انتخاب کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهین به آن است ها داشتند، اظهار داشت: به بعضی نفر اجتناب کرده اند بینندگانی کدام ممکن است متوجه شوخی بودن رفتار ما نشدند می گویم گران جان. اگر همراه خود آقای علی مسعودی شوخی می کنید هر دو همراه خود ممکن است شوخی می کنید این ربطی به کوروش میمانت کرد هر دو علی مشهدی ندارد ما همراه خود هم دوست هستیم ۳۰ سال است کدام ممکن است همراه خود هم دوست هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمانه همدیگر را دوست داریم این شوخی ها را همراه خود هم انجام دادیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکدام به نظر می رسد نشدند چرا این را به کردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشهدی ها ربط می دهید اگر قابلیت تماشای این سیستم کمدین را ندارید بیشتر است بنشینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به سریال اشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آه را ببینید!

را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی کننده در فصل پنجم این سیستم جوکر افزود: به هر {یک میلیون} بیننده می گویم اگر قدرت شخصی را افزایش نمی دهید، هوشیاری شخصی را بالا ببرید. یاد بگیرید کدام ممکن است انتخاب کردن نکنید. ممکن است علی مسعودی هر دو کوروش میمانت را نمیشناسید، پس چرا انتخاب کردن کنید، چقدر دردناک است برای هنرمندی کدام ممکن است این همه تلاش میکشد کدام ممکن است اوقات خوشی را برای گوش دادن به توهین ها ارائه می دهیم بدهد. این اندیشه خوبی نیست کدام ممکن است تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های تولید دیگری را تماشا کنید هر دو توجه زیبایی شناختی شخصی را افزایش دهید به همان اندازه بفهمید چرا این در حال وقوع است.

شاید به هیچی نخندیدم

میمنت در شکسته نشده گفتگوی شخصی همراه خود ایسنا در {پاسخ به} میزان شوخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرم کننده در اقامت دقیق؟ کمدی شاد حاشیه از تیغ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تراژدی نزدیک است. در نظر گرفته شده نکنید کدام ممکن است یک فردی شدید در اقامت نمی خندد. شاید شوخی او بی رحم تر باشد. هر کس اجتناب کرده اند دید شخصی به دنیا به نظر می رسید می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کس فرآیند عکس برای خندیدن دارد. شاید به هیچی نخندیدم. یک مکان سرگرم کننده دار قابل دستیابی است ممکن است را بخنداند، با این حال یک شوخی تکراری قابل دستیابی است برای ممکن است جلب توجه نباشد.

کوروش میمنت: نمیدونی پشت دوربین چیه

کمدین ما را نجات می دهد

این بازیگر در {پاسخ به} اینکه در شرایط حال کار کمدی چقدر {مفید است}؟ او اظهار داشت: «کمدین فوق العاده {مفید است}. در دنیا مبارزه است، مبارزه های فوق العاده پرهزینه ای در دنیا موجود است، مخصوصاً در ملت ما، بیماری عروق کرونر مرکز کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲ سال است جلوی مردمان را نگرفته است، ما این همه درد داریم، ما هم مشکلات روزمره شخصی را داریم، چه ممکن است همراه خود این رویارویی تمام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را نجات دهد؟ این ساده کمدین را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید است. در چنین شرایطی تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه این سیستم سازان مسئولیت بزرگتری دارند کدام ممکن است امید را اجتناب کرده اند مردمان نگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را بخندانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای لذت تحمیل کنند. مردمان اجتناب کرده اند صبح به همان اندازه عصر تلاش می کشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها خبر دردناک می شنوند. شبی کدام ممکن است بر می گردند حداقل چیزی همراه با خانوار منتشر شده تبدیل می شود به همان اندازه خانوار همراه خود هم بخندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت شخصی را بگیرند به همان اندازه فردا یک بار دیگر همراه خود شبیه به مشکلات گذراندن شوند. در شرایط کنونی محله ما بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس خواستن به کمدین، سرگرم کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسئولیت گروه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما است کدام ممکن است متاسفانه چندان به آن است اهمیت نمی دهد.

nk در چرخه تکرار قرار نمی گیرد

میمانت کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند بازیگران سریال در جاری منتشر شده «ظهر خ» است اجتناب کرده اند عملکرد هایی می گوید کدام ممکن است ممکن است این سریال کمدی را به آینده برخی سریال های تلویزیونی دچار نکند؟ اظهار داشت: برای «نون خ» به همان اندازه الان این اتفاق نیفتاده است. فصل دوم بیشتر اجتناب کرده اند اول بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل سوم بیشتر اجتناب کرده اند فصل دوم.

وی دلیل برای تاخیر یکساله مونتاژ “نون ک اچ” را امتحان شده سازندگان {برای حفظ} استاندارد دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: چرا سال قبلی نون ک اچ ساخته نشد؟ اگر قرار بود هر سال ساخته شود، مهم نبود، همه عناصر بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانستند ساخته شوند. با این حال آقای آقاخانی خیلی دردسرساز گیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه فیلمنامه خوبی نداشته باشد کار نمی شود. او معتقد این است که اگر ۱۰ سال سناریوی خوبی نداشته باشیم نیازی به شکسته نشده نیست. سریال «نون خ» تنها سریالی است کدام ممکن است دچار خم شدن مداوم نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله تولید دیگری تکرار نخواهد شد.

کوروش میمنت: نمیدونی پشت دوربین چیه

سیروس میمنت در چندین سریال کمدی تلویزیونی اجتناب کرده اند جمله «خانه به دوش»، «متهم ناپایدار کرد»، «سه رأی سه رأی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «۴ دیوار» تفریحی کرده است.

عکس ها اجتناب کرده اند: فیلیمو شات

انتهای پیام