کمک های بشردوستانه باید بدون تبعیض و پیش شرط های سیاسی به همه مردم سوریه برسد


کمک های بشردوستانه باید بدون تبعیض و پیش شرط های سیاسی به همه مردم سوریه برسد

گیر پدرسن، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، در گفتگوی تلفنی با علی اصغر خاجی، مشاور ارشد شورای امنیت، آخرین تحولات سیاسی و وضعیت انسانی در سوریه به ویژه کمیته قانون اساسی و قطعنامه اخیر شورای امنیت را بررسی کرد. وزیر امور خارجی کشور ما در امور سیاسی خصوصی است.

به گزارش ایسنا، مشاور ارشد وزیر امور خارجه در قطعنامه شماره ۲۶۴۲ شورای امنیت در موضوع کمک های بشردوستانه ابراز امیدواری کرد مشکلات پیش آمده در اجرای قطعنامه ۲۵۸۵ در اجرای قطعنامه تکرار نشود. قطعنامه مذکور، و کمک‌ها به شیوه‌ای منصفانه، متعادل و شفاف ارائه خواهد شد و کمک‌های بیشتری بدون تمایز و پیش‌شرط‌های سیاسی برای مردم سراسر سوریه و تمهیداتی برای بازیابی اولیه زیرساخت‌های اساسی برای زندگی روزمره تخصیص داده خواهد شد. مردم سوریه که در قطعنامه اخیر و قطعنامه های قبلی بر آن تاکید شده است، باید به طور کامل رعایت و اجرا شود

در این گفتگو دو طرف بر ادامه روند سیاسی تاکید کردند و خاطرنشان کردند که کار کمیته قانون اساسی تا رسیدن به اهداف مورد نظر ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام