کم‌ترین امتیاز برای صعود اجتناب کرده اند در اطراف گروهی جام جهانیگروه سراسری فوتبال ایران در ۵ فاصله قبلی جام جهانی هیچ گاه به مرحله حذفی راه پیدا نکرده با این حال اهالی فوتبال امیدوارند این گروه آخر در وسط پیش‌رو طلسم ناکامی‌ها را اجتناب کرده اند بین ببرد.

به گزارش ایسنا، گروه سراسری فوتبال ایران در در اطراف گروهی جام جهانی همراه خود گروه‌های انگلیس، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت کرد پلی‌آف اروپا (برای ادغام کردن گروه‌های ولز، اوکراین هر دو اسکاتلند) هم‌گروه است. شاگردان دراگان اسکوچیچ اواسط خرداد سومین رقیب شخصی را هم {در این} رقبا‌ها تعیین خواهند کرد.

در جاری حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محله ورزشی ایران، این پیش بینی اجتناب کرده اند گروه سراسری می‌رود کدام ممکن است فرصتی داشته باشد در ششمین حضور شخصی {در این} مسابقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین فاصله متوالی آخر طلسم حضور در مرحله دوم (حذفی) جام جهانی را بشکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نخستین بار این مسابقات را همراه خود انجام ۴ ورزشی هر دو تا حد زیادی انصراف تدریجی.

ایران تاکنون ۲ بار سودآور شده در در اطراف گروهی یک پیروزی کسب تدریجی کدام ممکن است هیچ گاه برای صعود اجتناب کرده اند گروه کافی نبوده است. به محض در جام جهانی ۹۸ فرانسه، ایران همراه خود یک برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ باخت، سوم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محض هم در وسط قبلی در جام جهانی روسیه، گروه سراسری همراه خود یک برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک جذب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک شکست، ۴ امتیازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین اوج اسپانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتغال ۵ امتیازی اجتناب کرده اند صعود به در اطراف بعد بازماند.

ناکامی در صعود به در اطراف بعد همراه خود وجود از گرفتن ۴ امتیاز در حالی است کدام ممکن است در ادوار قبلی جام جهانی برخی اجتناب کرده اند گروه‌ها همراه خود ۳ امتیاز هم توانستند حضورشان را در در اطراف بعد قطعی کنند. بعد از همه سطح مقابل این مساله هم وجود داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی گروه‌هایی همراه خود وجود کسب ۶ امتیاز نتوانستند به جام جهانی راه یابند.

طبق احتمالات حال اجتناب کرده اند زمان ۴ تیمی شدن هر گروه جام جهانی، ایران برای صعود با بیرون با این حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر، نیازمند کسب ۷ امتیاز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت کسب یک امتیاز هیچ شانسی برای راهیابی به مرحله بعد ندارد.

همراه خود این جاری، {در این} گزارش تمام احتمالات مختلف در در اطراف گروهی برای صعود هر دو بردن یک گروه در در اطراف گروهی را بازرسی می‌کنیم:

کم‌ترین امتیاز برای صعود اجتناب کرده اند گروه

کم‌ترین مجموع امتیازی کدام ممکن است یک گروه می‌تواند اجتناب کرده اند در اطراف گروهی صعود تدریجی، ۲ امتیاز است.

اگر تیمی ۲ امتیاز کسب تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرحله بعد راه یابد، ،به این تکنیک است یک گروه تمام ورزشی‌ها را برده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ امتیاز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه گروه تولید دیگری همراه خود هم مساوی کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگی ۲ امتیاز دارند. {در این} صورت گل‌زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس گل‌خورده گروه‌ها بازرسی می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برترین گروه شناخته شده به عنوان گروه دوم راهی مرحله بعد ممکن است. همراه خود این جاری، این وضعیت امور فوق العاده بعید است.

بردن قطعی اجتناب کرده اند در اطراف گروهی

همراه خود ۱ امتیاز، قطعا گروه مذکور ۲ بار شکست خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک مساوی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً حداقل ۲ گروه تولید دیگری ۳ امتیاز خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ۱ امتیازی نمی‌تواند به مرحله بعد راه یابد.

بالاترین امتیاز برای بردن اجتناب کرده اند گروه

بالاترین امتیازی کدام ممکن است می‌توانید کسب کنید با این حال همراه خود آن بردن شوید، ۶ است. اگر سه گروه همگی گروه چهارم را شکست دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس یکی را ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی را همراه خود یکدیگر ببازند، هر سه آن‌ها ۶ امتیاز خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند آن‌ها بردن می‌شود. در جام جهانی ۲۰۱۸، مکزیک همراه خود ۶ امتیاز تقریباً بردن شده بود با این حال همراه خود شکست آلمان اجتناب کرده اند کره جنوبی نجات پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۶ امتیاز به مرحله بعد سر خورد.

صعود قطعی به مرحله بعد

یک گروه همراه خود ۷ امتیاز، قطعا می‌تواند به مرحله بعد راه یابد. (در در اطراف گروهی گروه ۸ امتیازی نداریم). وقتی تیمی ۷ امتیازی می‌شود، ساده یک گروه تولید دیگری می‌تواند ۷ امتیازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ گروه تولید دیگری زیر ۴ امتیاز خواهند داشت. متعاقباً گروه ۷ امتیازی صعود می‌تدریجی.

به دلیل همراه خود حداقل ۲ امتیاز می‌توان صعود کرد، همراه خود ۶ امتیاز هر دو کم‌تر می‌توان بردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر تیمی ۷ امتیاز کسب تدریجی، قطعاًً صعود می‌تدریجی.

دراگان اسکوچیچ، سرمربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها گروه سراسری ایران {در این} مدت توده ها به این نکته ردیابی کرده‌اند کدام ممکن است آن‌ها هم رویای حضور در مرحله دوم را در اوج می‌پرورانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرکزشان بر روی تحمیل شرایط صحیح در گذشته اجتناب کرده اند این رقبا‌ها {است تا} همراه خود آمادگی بالایی وارد این مسابقات شوند.

انتهای پیام