کمبود آب برای مشترکان سوء استفاده کننده از ابتدای تابستانمدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران از قطع آب مشترکان سوء استفاده کننده در کشور از ابتدای تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، اتابک جعفری گفت: با توجه به کمبود بارندگی و خشکسالی در یکی دو سال گذشته و انتظارات مردم، پس از اخطار و هشدار به افراد متخلف، انشعاب آنها از ابتدا قطع می شود. تیرماه امسال».

به گزارش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، وی تاکید کرد: بر اساس برنامه های بازنگری شده، این قطعی آب تا ساعاتی دیگر آغاز و جدی ترین موارد را در مراحل بعدی شامل می شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران ادامه داد: تعداد مشترکان سوء استفاده در شهری مانند تهران حدود ۵ درصد است و این مشترکان تا ۱۵ درصد آب مصرف می کنند.

انتهای پیام