کشف پروژه دانش بنیان برای تولید باس دریاییمراسم رونمایی از طرح دانش بنیان تولید سیباس در روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه با حضور جناب آقای مجتبی خیام النقوی معاون وزیر جهاد کشاورزی و عقدا فتاحی معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد. استان خوزستان، استان ماهشهر.