کرملین: تحریم ها علیه مسکو به ارزش اروپا اعمال شدسخنگوی کرملین ذکر شد کدام ممکن است جشنواره تحریم ها علیه روسیه همراه خود ارزش اتحادیه اروپا ها برگزار شد، با این حال آمریکا لایحه ای را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین ذکر شد کدام ممکن است “جشنواره تحریم” علیه روسیه همراه خود ارزش اتحادیه اروپا ها برگزار شد با این حال آمریکا این لایحه را تصویب کرد.

وی ذکر شد کدام ممکن است انتخاب برای قیمت گذاری بنزین روسیه به روبل همراه خود هدف “مجازات” غرب نیست، اما علاوه بر این اصولاً به نفع روسیه اجتناب کرده اند اجتناب کرده اند انگشت دادن دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورو {به دلیل} تحریم های غرب است.

پسکوف در گفتگو همراه خود روسیه ۱ افزود کدام ممکن است کشورهای غربی طبق توافقات بین آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو ارزش بنزین روسیه را به یورو تیز کردن خواهند کرد، با این حال گازپروم روسیه شناخته شده به عنوان فروشنده، روبل را خریداری خواهد کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ازای یورو به فینال می رسد. تیز کردن به فارکس روسیه.

پسکوف تاکید کرد کدام ممکن است دستور فوق با اشاره به سایر گروه‌های کالایی کدام ممکن است روسیه به کشورهای خارجی صادر می‌تنبل اعمال می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر منجر به افزایش موقعیت این تکنیک تیز کردن در روابط تجاری روسیه همراه خود سایر عوامل جهان می‌شود.

انتهای پیام