کدام اطلاعات آموزان می توانند اجتناب کرده اند Americabird Residences استفاده کنند؟دانشکده اقتصادی امیرکبیر شرایط استفاده اجتناب کرده اند مسکن این دانشکده در مرحله یازدهم را گفتن کرد.

به گزارش ایسنا، بر این ایده، همراه خود ملاحظه به حضور آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در دانشکده اقتصادی امیرکبیر، پذیرش در خوابگاه های دانشکده در مرحله یازدهم همراه خود ملاحظه به شرایط کرونا بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کلاس های مجاز بازتعریف شده است.

دانشکده اقتصادی امیر کبیر گفتن کرد کدام ممکن است مونتاژ فاز یازدهم اقامتگاه های این دانشکده به همان اندازه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ شکسته نشده دارد.

علاوه بر این اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان (در مرحله دوازدهم) در دانشکده اقتصادی امیرکبیر در مقطع کارشناسی موجود است، کلیه دستیاران مقاطع آموزش تکمیلی اقامتگاه های این دانشکده باید در نهایت سال جاری محل اقامت شخصی را بلافاصله انصراف کنند. . مرحله (یازدهم).

همراه خود اطلاعیه زودتر دانشکده اقتصادی امیر کبیر در مرحله یازدهم استفاده اجتناب کرده اند مسکن این دانشکده، کلیه دانشجویان درگاه سال های کارشناسی ارشد ۹۷، پیش لیسانس ۹۵، دکتری ۹۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳ در گذشته اجتناب کرده اند آن، {نمی توانند} اجتناب کرده اند مسکن استفاده کنند. بالا سال های مسکن

همراه خود ملاحظه به تداوم رعایت پروتکل های بهداشتی، دسترسی خوابگاه های دانشکده اقتصادی امیرکبیر منوط به تزریق ۲ دوز واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر مقوا دیجیتال واکسیناسیون صادره اجتناب کرده اند سوی وزارت بهداشت توسط دانشجویان است.

علاوه بر این به همان اندازه اطلاع ثانوی پذیرایی اجتناب کرده اند میهمانان در خوابگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافرخانه ممنوع است.

در اطلاعیه دانشکده اقتصادی امیر کبیر آمده است: دانشجویان اجتناب کرده اند گذشته تاریخی حفاظت اجتناب کرده اند شروع کمتر از به مدت ۱۵ روز جایگزین اقامت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند این گذشته تاریخی در صورت عدم خروج دانشمند، ارزش خوابگاه می باشد. روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بلافاصله مسکن را انصراف تنبل.

گروه های تحمل محافظت مرحله یازدهم مسکن دانشکده اقتصادی امیر کبیر برای ادغام کردن دانشجویان کارشناسی ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷، کارشناسی ارشد ۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتری ۹۴ به همان اندازه ۹۸ می باشد.

انتهای پیام