کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا در خوزستانایسنا/ خوزستان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به روند کاهشی ابتلا به کرونا در خوزستان گفت: اکثر مرگ و میرهای ناشی از کرونا مبتلا به بیماری های زمینه ای هستند و ایمن سازی خود را کامل نکرده اند.

دکتر حبیب حیبر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روند شیوع بیماری کووید ۱۹ در خوزستان، اظهار کرد: در روزهای اخیر تعداد مراجعات سرپایی به مراکز درمانی ۲۰ درصد کاهش و تعداد بستری ها کاهش یافته است. ۵ درصد کاهش یافت. با وجود آمار بالای مرگ و میر در کشور، میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در خوزستان رو به کاهش است.

وی به کاهش ۲ تا ۳ درصدی موارد ابتلا اشاره کرد و افزود: اکثر مرگ و میرهای ناشی از کرونا مبتلا به بیماری های نهفته بوده و واکسیناسیون خود را تکمیل نکرده اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گاندی شاپور اهواز گفت: با وجود اینکه حدود ۱۰ روز است که روند کاهشی بیماری رو به افزایش است و از اوج عبور کرده ایم، اما به دلیل ظهور سویه جدید در هند، خطر ابتلا به آن وجود دارد. این سویه

انتهای پیام