کالا کپسول نخود خانگی شناخته شده به عنوان داروی انصراف وابستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاغری!


رئیس دهم پلیس پیشگیری تهران عظیم اجتناب کرده اند دستگیری ۲ نفر کدام ممکن است اقدام به ساخت کپسول لاغری تقلبی، انصراف وابستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص آن در تعدادی از واحد تولیدی عطرسازی می کردند، خبر داد.

سرهنگ رسول بهرامی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران وی {در این} خصوص ذکر شد: مدتی پیش ماموران کلانتری ۱۵۲ خانی آباد اجتناب کرده اند کالا داروهای غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقلبی در تعدادی از واحد تولیدی عطرسازی در قلمرو خانی آباد مطلع نشدند کدام ممکن است در پی آن تحقیقات اولین انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحت گزارش خاص شد. . {در این} راستا توافق های اجباری همراه خود مقام قضایی انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوزهای اجباری برای انجام عملیات بدست آمده شد.

وی یکپارچه داد: ماموران همراه خود حضور {در این} ۴ عطر متوجه شدند کدام ممکن است همگی اجتناب کرده اند خوب کارگاه خانگی داروهای تقلبی بدست آمده کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرسوده بودن خانه ردیابی کردند.

دهمین فرمانده پلیس پیشگیری تهران عظیم ذکر شد: ۲ نفر در محل ساختمان دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کلانتری منتقل شدند.

بهرامی همراه خود ردیابی به بازجویی اجتناب کرده اند متهمان دستگیر شده ذکر شد: این اشخاص حقیقی در اعترافات شخصی اعتراف کردند کدام ممکن است همراه خود تهیه خوب شیشه تمیز اجتناب کرده اند کپسول دارو، اقدام به پرکردن آن اجتناب کرده اند پودر را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه آن در زیر برچسب کپسول لاغری، کپسول انصراف وابستگی، … کپسول آسانسور جنسی، کپسول افزایش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید … همراه خود قیمت های بالا در اختیار عطرسازان قرار خواهد گرفت به همان اندازه بفروشند.

وی همراه خود دقیق اینکه محتویات خانه این کپسول ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط کردن پودرها برای اطمینان از اصولاً به آزمایشگاه منتقل شد، افزود: نتایج اولین نماد می دهد کدام ممکن است آرد نخود را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در موجود در این کپسول ها ریخته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گونه خاصیت دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی نداشته است. متاسفانه برخی اجتناب کرده اند مشتریان همراه خود سوء استفاده اجتناب کرده اند برچسب داروهای بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسباندن آنها بر روی این کپسول ها، فریب بلعیدن کنندگان را نیز خوردند.

فروش کپسول نخود خانگی به عنوان داروی ترک اعتیاد و لاغری!

مواردی توسط متهم اختراع شده است

چون آن است رئیس دهم پلیس پیشگیری تهران عظیم دانستن درباره نحوه تهیه کپسول های تمیز کپسول توسط این اشخاص حقیقی ذکر شد: اتفاقا این پرونده در جاری معامله با است. از کپسول کپسول های تمیز باید در اختیار نمایندگی های دارویی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دید این اشخاص حقیقی چگونه این اقلام را تهیه کردند.

بهرامی تصریح کرد: علاوه بر این متهمان دستگیر شده بسیاری اجتناب کرده اند همدستان آنها نیز تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس محاکمه، راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه به مراجع قضایی هستند.

انتهای پیام