کارسینوم سلول سنگفرشی – درمان گیاهی آیورودا

کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) دومین شکل شایع سرطان پوست است و اغلب بر روی پوست افراد میانسال و مسن که در معرض نور خورشید قرار دارند ایجاد می شود. عوامل خطر عمومی مرتبط با این بیماری عبارتند از: سن بالای ۵۰ سال. جنسیت مردانه؛ پوست روشن؛ موقعیت نزدیکتر به استوا؛ سابقه قبلی سرطان پوست غیر ملانوم یا عفونت ویروس پاپیلومای انسانی؛ قرار گرفتن در معرض نور ماوراء بنفش، مواد شیمیایی سرطان زا و تابش یونیزان؛ و سرکوب مزمن سیستم ایمنی یا یک وضعیت اسکار. در درجه اول اعتقاد بر این است که قرار گرفتن در معرض خورشید در طول عمر تجمعی و سرکوب سیستم ایمنی علت این وضعیت است. یک ضایعه SCC معمولی یک پاپول یا پلاک برآمده به رنگ صورتی تا گوشتی است که روی پوست در معرض آفتاب ایجاد می شود. جراحی، شیمی درمانی موضعی، فتودینامیک تراپی و پرتودرمانی خط استاندارد درمان این بیماری است.

تومورهای کم خطر معمولاً با درمان جراحی مناسب درمان می شوند. اما خطر عود در چنین بیمارانی ۴۰ درصد است. علاوه بر این، تومورهای پرخطر تهاجمی هستند و به سرعت به سایر نقاط بدن گسترش می یابند. داروهای آیورودا برای SCC در چنین بیمارانی با سابقه عود یا داشتن تومورهای پرخطر نشان داده می شود. هدف از درمان، درمان تومور موضعی و جلوگیری از گسترش آن به سایر نقاط بدن است. داروهای مورد استفاده برای این منظور عبارتند از: Arogya-Vardhini، Gandhak-Rasayan، Triphala-Guggulu، Chandrraprabha-Vati و Punarnava-Guggulu. Kanchnaar-Guggulu، Maha-Manjishthadi-Qadha و Chandrraprabha-Vati در دوزهای بالا برای جلوگیری از گسترش تومور استفاده می شوند.

داروهای گیاهی که بر روی بافت‌های Rakta و Mansa بدن اثر می‌گذارند در درمان SCC مفید هستند. ایندرایو (Holarrhina antidysentrica)، پاتول (Tricosanthe dioica)، کوتکی (Picrorrhiza kurroa)، سااریوا (Hemidesmus indicus)، پاتا (Cissampelos pareira)، موستا (Cyperus rotundus)، نیمبا (Azadirachta indica)، Tripuduchi (Tipuduchi fruita) ، چیرایتا (Swertia chirata)، چاندان (آلبوم Santalum)، Sunthi (Zinziber officinalis)، Manjishtha (Rubia cordifolia)، Gokshur (Tribulus terrestris)، Amalaki (Emblica officinalis)، Sunthi (Zinziber officinalis)، ماریچ (Piper nigrum)، Pippali (Piper longum) و Punarnava (Boerhaavia diffusa) در این حالت مفید هستند.

داروهایی مانند Suvarna-Parpati، Trivang-Bhasma، Suvarna-Raj-Vangeshwar-Ras، Abhrak-Bhasma، Heerak-Bhasma، Ashwagandha (Withania somnifera)، Yashtimadhuk (Glycerrhiza glabra)، Shatavari (Sparacemosoparia) Grewia hirsuta)، Samudrashosh (Argyreia speciosa)، Kapikacchu (Mucuna pruriens) و Suvarna-Bhasma برای تقویت وضعیت ایمنی بدن و بهبود پاسخ درمانی سایر داروها استفاده می شود.

توجه به این نکته ضروری است که SCC دارای سرعت بهبود اولیه با جراحی است، اما عود و گسترش تومور از مشکلات رایج این بیماری است. بنابراین پیگیری منظم چنین بیمارانی به صورت طولانی مدت الزامی است.

سریعترین رژیم لاغری