چگونه می توان مذاکرات برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک را از بن بست کنونی خارج کرد؟یک کارشناس ارشد مسائل بین الملل با بیان اینکه بن بست کنونی در مذاکرات برجام ناشی از اختلاف نظر طرفین در زمینه «مسائل حفاظتی» است، گفت: برای خروج از بن بست کنونی بر اساس ماده ۱۷ برجام. آژانس انرژی، طرف های مذاکره می توانند اختلافات تفسیری خود را حل کنند. برای نظر مشورتی به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنید.

رضا نصری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، درباره موانع بر سر راه احیای برجام و اختلافات پیشگیرانه باقی مانده بین مذاکره کنندگان که به نوعی منجر به به بن بست رسیدن این مذاکرات شد، گفت: معتقدم اگر اراده سیاسی وجود دارد، راه حل قانونی پیدا می شود و برای خروج از بن بست نیز در دسترس خواهد بود.

وی توضیح داد: همانطور که می دانید بن بست کنونی مذاکرات به دلیل اختلاف نظر طرفین در «مسائل حفاظتی» است. حال اگر از منظری گسترده تر به موضوع نگاه کنیم و ریشه های تعارض را در چارچوب حقوقی کلی تری بررسی کنیم، می توان از متون اساسی راه حل هایی را یافت که طرفین را راضی کند.

نصری تصریح کرد: عبارت «نگاه بزرگتر» به این معناست که به جای جستجوی راه حل در چارچوب روابط دوجانبه ایران و آژانس، باید در چارچوبی به دنبال راه حل باشیم که وظایف کلی آژانس با توجه به همه اعضای آن تعریف شده است.

این کارشناس برجسته امور بین الملل در توضیح این موضوع گفت: آژانس و طرف غربی معتقدند که مسائل پادمان ماهیت «فنی» دارد و باید در جریان مذاکرات فنی ایران و آژانس حل شود و ایران نیز این را می بیند. اختلافات پادمان ها عمدتاً ماهیت «سیاسی» دارند و آژانس به حوزه نظارتی بازگشته است و باید در وین در چارچوب مذاکرات سیاسی حل و فصل شود. در واقع ماهیت اصلی اختلافات مربوط به تفسیر متفاوت از اختیارات آژانس در زمینه جمع آوری اطلاعات برای انجام وظایف نظارتی، هویت منابع اطلاعاتی و نحوه استفاده طرفین از اطلاعات است.

وی افزود: به عبارت دقیق‌تر، عمده‌ترین اختلاف آژانس/غرب و ایران به برداشت‌های متفاوت آنها از مفاد «اساسنامه آژانس» برمی‌گردد که اتفاقاً سازوکار حل اختلاف نیز در همین همین‌جا مشخص شده است. اساسنامه یعنی از این منظر کلان، تفاوت ایران و آژانس، اختلاف در تفسیر متن قانون اساسی است و راه حل هم روشن است.

این کارشناس بزرگ مسائل بین الملل ادامه داد: در واقع در ماده ۱۷ اساسنامه آژانس آمده است که طرفین می توانند اختلافات تفسیری را – در صورتی که از طریق مذاکره موفق به حل آن نشوند – برای نظر مشورتی به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند و در سایر موارد نیز نظر مشورتی داشته باشند. . واژه‌ها. ایران و آژانس می‌توانند در عمل، دیوان بین‌المللی دادگستری را به عنوان فصلی در مناقشه کنونی با طرح سؤال و نظرخواهی مشورتی درباره مقوله بی‌طرفی آژانس و رابطه آن با وظایف نظارتی و هویت منابع اطلاعاتی تعیین کنند.

وی با اشاره به اینکه به نظر من بازتعریف اختلاف به عنوان تعارض تفسیری اساسنامه و پیشنهاد توسل به ماده ۱۷ برای حل آن مزایای زیادی برای ایران دارد، افزود: اولاً این پیشنهاد ناشی از راه حل پیش بینی شده در قانون اساسی است. اساسنامه آژانس او خودش این پیشنهاد را – یعنی تفویض حکمیت نهایی به بالاترین مرجع قضایی بین المللی – برای مشروعیت قانونی به جایگاه ایران در نظر گرفته و فقط برنامه ریزی کرده است. در عین حال، رد آن از سوی طرف مقابل، ضعف حقوقی موضع آنها را آشکار می کند.
نصری در این خصوص ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به زمان بر بودن فرآیند اخذ نظر مشورتی و با اجرای این طرح، موضوع اختلافات مربوط به ضمانت نامه ها به مدت چند سال تا زمان صدور رای دادگاه متوقف می شود. ارائه شده است و زمان کافی برای اجرای توافق برای احیای برنامه کاری مشترک وجود خواهد داشت. در عین حال، دولت بایدن با مطرح کردن مخالفان داخلی که راه حل را به بالاترین مقام قضایی جهان سپرده اند، راهی آبرومندانه برای خروج از بن بست فعلی که هزینه سیاسی کمتری دارد، پیدا خواهد کرد.

این کارشناس بزرگ امور بین الملل با اشاره به مزیت دیگر این رویکرد فعلی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر طرح سوال اساسی از دادگاه در مورد اختیارات، وظایف و عملکرد کلی آژانس، بسیاری از کشورها را با جایگاه ایران همسو می کند. تمایل به اصلاح ساختاری همه جانبه در این نهاد بین المللی دارد. به عبارت دیگر، اگر نظر مشورتی به نفع ایران صادر شود، ممکن است شاهد تغییر رویه و اصلاح عملیات جاری آژانس در حوزه دریافت اطلاعات از منابع ثالث و نحوه استفاده از آن اطلاعات باشیم. اگر رأی به هزینه ایران گرفته شود، در چند سال آینده – پس از خرید زمان و بهره مندی از مزایای احیای برجام – ایران باید «امروز» به سؤالاتی که از آن انتظار می رود پاسخ دهد.

این کارشناس برجسته امور بین الملل در پایان تاکید کرد: در هر صورت توسل به سازوکار حل اختلاف مندرج در ماده ۱۷ اساسنامه آژانس راه حل معقولی است و تیم مذاکره کننده باید این گزینه را نیز در نظر بگیرد.

انتهای پیام