چقدر به «حقوق» هر مستمری بگیر از تامین اجتماعی اضافه می شود؟


ارزش و نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اوایل هفته جاری به تصویب دولت رسید و اخیرا وزارت رفاه اجتماعی در جمع بندی عمومی اعلام کرد که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به طور میانگین افزایش یافته است. ۳۰ درصد

به گزارش ایسنا، مصوبه دولت مقرر می دارد حداقل دستمزد بازنشستگان و از کارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی کمتر از حداقل دستمزد نباشد و بر اساس قوانین مربوطه و مصوبه شورای عالی کار. حقوق معادل حداقل دستمزد و تعیین کننده کارگر بوده و با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه است به طوری که کمتر از پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان نباشد.

همچنین و بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق های مختلف بازنشستگی (بر اساس افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و به منظور هماهنگی در پرداخت حقوق در کلیه صندوق های بازنشستگی، این هدف گروه دریافت کنندگانی که حداقل دریافت می کنند، ۱۰ درصد افزایش اعمال می شود. همچنین برای کمک به مستمری بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ۱۰ درصد فوق، ماهیانه ۶۵۰ هزار تومان (دریافت ۱۰ میلیون تومانی ماهانه) پرداخت می شود.

به گفته وزارت رفاه، «در سال‌های گذشته میزان افزایش مستمری‌ها یکسان بود و فشار تورمی به اقشار ضعیف جامعه منتقل می‌شد؛ در مصوبه امسال میزان افزایش مستمری به صورت تدریجی و معکوس تعیین شده است. مربوط به مبلغ دریافتی سال گذشته است.» این تصمیم به تناسب بازنشستگان با کادر شاغل اتخاذ شده و می تواند به کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی در جامعه کمک کند.

بر این اساس نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سه گروه به شرح زیر است:

– گروه اول، ذینفعان اقلیت: حقوق اساسی این گروه ۶۲ درصد مجموع بازنشستگان تامین اجتماعی ۵۷.۴ درصد افزایش یافت و حداقل درآمد آنها ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان است.

– گروه دوم، حقوق بازنشستگان زیر ۱۰ میلیون تومان: مبنای حقوق این گروه ۳۲ درصد شامل بازنشستگان تامین اجتماعی، ۱۰ درصد اضافه شده و ۶۵۰ هزار تومان کمک معیشت به آنها تعلق می گیرد.

گروه سوم، حقوق بازنشسته بیش از ۱۰ میلیون تومان: فقط برای این گروه شش درصد با احتساب بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۰ درصد افزایش پایه حقوق اعمال می شود.

همچنین برای هر سه گروه علاوه بر مبالغ فوق بر اساس شرایط، حق خانواده و حق اولاد بنابراین سپرده شده است به فرض دو فرزند حدود ۶۰۰۰۰۰ تومان خواهد بود. اینجوری میشه گفت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۰ درصد افزایش یافته است.

به چه مقدار اضافه شده است

انتهای پیام