پیشنهاد یک استاد دانشگاه برای عزل وزارت صمتیکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است در صورت عزل وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید دو وزارتخانه «صنایع، معادن و فناوری‌های پیشرفته» و «تجارت و گمرک مدرن» تشکیل شود. که منجر به تولید صنعتی خواهد شد. حوزه هایی در راستای تغییر ساختار تولید به سمت مسئولیت پذیری فرآیندهای تولید با فناوری پیشرفته و پیچیده، طراحی سیاست های تجاری برای رشد اقتصادی و همچنین برنامه ریزی برای حضور در بازارهای جهانی.

سعید الزرندی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، با بیان اینکه وضعیت فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (سومات) پاسخگوی نیاز جامعه و ذینفعان فعال در این بخش ها نیست، گفت: اینها مشکلات دولتی است یا تحت تأثیر سیستم پیچیده اداری و بوروکراتیک ساختار اقتصادی و تجاری، تفاوت ماهیت و نوع کار و فعالیت های تولیدی و تجاری، عدم برنامه ریزی برای توسعه اتحادیه های صنفی را نادیده گرفت. و شکست تولیدکنندگان در رقابت جهانی. علاوه بر این شکاف بزرگ بین سطح فناوری تولید داخلی و سطح جهانی فناوری مدرن.

وی با بیان اینکه یکی از الزامات دستیابی به اهداف چشم انداز و برنامه های توسعه برای کشورها، اصلاح نظام های حکمرانی صنعتی است، گفت: برای طراحی و اصلاح نظام حکمرانی صنعتی موضوعاتی مانند افزایش پیچیدگی اقتصاد مطرح می شود. تشویق نوآوری، توسعه تحقیق و توسعه، تمرکز بر صنایع رقابتی افزایش بهره وری، شبکه سازی و توانمندسازی بنگاه ها، ایجاد فرصت های شغلی صنعتی، انتقال فناوری، تمرکز بر صنایع فناورانه، افزایش سرمایه گذاری های صنعتی، تنوع بخشیدن به صادرات محصولات صنعتی، گسترش خدمات حمایتی از تولید. موسسات، از توسعه و تکمیل چرخه های خلق ارزش جدید مهم است.

معاون سابق برنامه‌ریزی و برنامه‌های وزارت امنیت تصریح کرد: با بررسی ساختار کشورهای پیشرو، نوظهور و در حال توسعه مشخص می‌شود که هر کدام ساختارهای مناسب خود را بر اساس سطح توسعه صنعتی طراحی کرده‌اند. وی با بیان اینکه وضعیت کنونی، چشم انداز و اهداف آینده و بر همین اساس تعدادی از آنها دارای ساختار یکپارچه صنعت بازرگانی و برخی وزارتخانه های مجزا هستند، گفت: اما در همه این کشورها که وزارتخانه های واحد یا مجزا دارند، علاقه خاصی به امور خارجه وجود دارد. تجارت

لزوم توجه به فناوری پیشرفته و پیچیده در وزارتخانه جدید

وی افزود: بر این اساس و با توجه به شرایط کشور پیشنهاد می شود وزارت «صنعت، معدن و فناوری های پیشرفته» حوزه های تولید صنعتی را در مسیر تغییر ساختار تولید به سمت محصولات با فناوری پیشرفته و پیچیده سوق دهد. در واقع جهان وارد چهارمین انقلاب صنعتی شده است و باید در این وزارتخانه توسعه فناوری و ورود حوزه های جدید و فناوری را دنبال کرد. در این راستا باید ارتباط فشرده با بخش های علمی و دانشگاهی برقرار شود.

زرندی با بیان اینکه وزارت صنایع، معادن و فناوری های پیشرفته با رویکرد تولیدی مبتنی بر ارزش افزوده بالا و وظیفه ایفای نقش صنعت ایران در اقتصاد جهانی با تغییر ساختار تولید به سمت محصولات پیچیده تاسیس شد، اظهار داشت: در حوزه ستاد علاوه بر تغییرات در جهت دستیابی به صادرات با ارزش افزوده بالا، تغییرات اساسی را در سازمان های تابعه نیز اعمال می کند. مهمترین جهت باید شکل گیری فناوری و سازماندهی توسعه کسب و کار باشد.

وزارت بازرگانی چگونه باید باشد؟

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سیاست‌های حوزه تجارت نیز باید اجرا شود که از جمله آن می‌توان به طراحی سیاست‌های تجاری برای رشد اقتصادی، برنامه‌ریزی برای حضور در بازارهای جهانی، برنامه‌ریزی برای صادرات کالا و خدمات با سود و مدیریت واردات حمایت از تعرفه و جذب سرمایه خارجی باید مد نظر قرار گیرد مدیریت قاچاق و مانند آن.

وی افزود: بر این اساس، ایجاد وزارتخانه جدید بازرگانی و گمرک ضروری است و در طراحی آن با توجه به شرایط فعلی و اهداف آتی باید اولویت های کشور در نظر گرفته شود. این وزارتخانه باید در حوزه های عرضه، توزیع، کنترل و تعادل بازار، اتحادیه ها، مدیریت واردات، توسعه صادرات، دیپلماسی تجاری، یکپارچه سازی فرآیندهای تجاری، تسهیل تجارت خارجی بر اساس شاخص های بین المللی، برگزاری رویدادهای تجاری، تامین نیازهای وارداتی، حضور فعال باشد. در بازارهای بین المللی افزایش رقابت پذیری، حمایت از حقوق مصرف کننده، حذف انحصارات، بهره مندی از سرمایه گذاری خارجی و غیره، هوشمند و پاسخگو باشد.

همچنین به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت تجارت نوین و گمرک متشکل از سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه‌ها، گمرک، مشاوران بازرگانی، سازمان‌های منطقه‌ای، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت بازرگانی دولتی، اتحادیه‌های صنفی و فرآیندی خواهد بود. تجارت خارجی و سیاست های تجارت داخلی و اجرای آنها و مدیریت آن.

موافقان و مخالفان چه می گویند؟

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۲ با ادغام وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و در راستای وزارت دولت تشکیل شد، اما پس از هشت سال، شورای اسلامی شهر در مهرماه ۱۳۹۷ تشکیل شد. تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی و خدمات بازرگانی. البته در سال ۱۳۹۳ یعنی چهار سال پس از ادغام این دو وزارتخانه صحبت از احیای وزارت بازرگانی شد و در سال ۱۳۹۵ دولت قبل لایحه جدایی وزارت بازرگانی از این وزارتخانه را تقدیم مجلس کرد. بازرگانی وزارت صنعت اما نمایندگان با این طرح موافقت نکردند.. و ندادند

اما در دولت جدید مجلس به دنبال تفکیک وزارت صمت است و اخیرا رئیس شورای اسلامی به دولت فرصت دو ماهه را در اختیار مجلس قرار داده است تا لایحه جدایی را به مجلس بفرستد. وزارت صنعت، معدن، تجارت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه.

حامیان این طرح عمدتاً بیم آن را دارند که پس از جدایی وزارت حریم خصوصی، رونق تولید و واردات مورد غفلت قرار گیرد و حامیان این طرح می گویند که تجارت خارجی فعلی و وضعیت تنظیم بازار به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی گیرد.

انتهای پیام