پرونده حقوقی ۳ میلیارد تومانی در سنندج به صورت مسالمت آمیز و توافقی به پایان رسیدایسنا/ کردستان معاون توسعه حل و فصل اختلافات قضایی اقلیم کردستان گفت: پرونده حقوقی به مبلغ ۳ میلیارد تومان با همکاری صلح بان سنندجی منجر به صلح و سازش شد.

بهادر الاسدی اظهار داشت: در راستای ماموریت اصلی شورای حل اختلاف برای صلح و حل و فصل پرونده ها، پرونده حقوقی تقسیم ارث ظرف ۱۰ روز منجر به سازش شد.

وی افزود: در این مورد وراث با تقدیم دادخواستی مبنی بر تقسیم ملک با بخشداری سنندج خواستار تقسیم اموال خود که جزء ملک مسکونی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال بوده است.

معاون توسعه حل اختلاف قضایی اقلیم کردستان ادامه داد: پس از آن وراث به ستاد صبر در سنندج رفتند و از توانمندی معاونین صلح در این خصوص استفاده کردند و با ارجاع موضوع به معاونت صلح فعال به آدرس ستاد و منشی محلی در کمتر از ۱۰ روز به صلح و سازش منجر شد و در نتیجه این پرونده حقوقی بسته شد.

اسدی با اشاره به افزایش سالانه پرونده های وارد شده به قوه قضائیه افزود: ورود فعال «صالح یاران» در حوزه صلح و سازش در جامعه باعث کاهش تعداد پرونده ها به دستگاه قضایی شده است و این امر یک موضوع مهم در راستای تحقق سایر اهداف نظام قضایی در سند تحول

انتهای نامه