پرتغال ۱۰ دیپلمات روس را ریختن کردمقامات پرتغال در اقدامی خیلی شبیه سوئد، دانمارک، اسپانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایتالیا اجتناب کرده اند ریختن تعدادی از دیپلمات روسی خبر داد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل اجتناب کرده اند جامعه العربیه گزارش داد کدام ممکن است وزارت خارجه پرتغال روز سه شنبه در اعتراض به حوادث درمورد به بوخا در اوکراین اجتناب کرده اند ریختن ۱۰ دیپلمات روس خبر داد.

ساعاتی پیش کشورهایی مشابه سوئد، اسپانیا، دانمارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایتالیا تعداد انگشت شماری دیپلمات روسی را ریختن کردند.

وزارت خارجه دانمارک روز سه شنبه گفتن کرد کدام ممکن است انتخاب به ریختن ۱۵ دیپلمات روسی اجتناب کرده اند این ملت گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت خارجه ایتالیا نیز ۳۰ دیپلمات روسی را اجتناب کرده اند این ملت ریختن کرده است.

انتهای پیام