پاکبانی شرط رستگاری همه انسانهاست/مشکلات صنفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاهی پاکبانان پیگیری شود


ایسنا/یزد استاندار یزد حرفه پاکبانی را چیزی جز عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبوری ندانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این کدام ممکن است استان یزد شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند بهتر از استانها در بحث بازدید مطرح شد {به دلیل} همت پاکبانان در نظافت مثالزدنی شهر بود لذا بر ما ایده است کدام ممکن است به امتیازات این بخش ملاحظه داشته باشیم.

«مهران فاطمی» در لحظه جمعه نهم اردیبهشت ماه در محیط ضیافت افطازی همراه خود پاکبانان شهر یزد ضمن تقدیر اجتناب کرده اند ملت غول پیکر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان شریف استان در حضور در راپیمایی روز قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز تبریک روز سراسری شوراها، ذکر شد: گرچه در فضای رسانه ای همواره نقدهایی است ولی در بردار فرایند شورای شهر همواره شرکت ها‌دهی مناسبی را دیده‌ایم کدام ممکن است جا دارد اجتناب کرده اند آنها تشکر کنیم.

وی ضمن تبریک روز جهانی کارمند، ذکر شد: بنده نیز هم کارمند هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم کارمند زاده چرا کدام ممکن است اجتناب کرده اند جیب مردمان حقوق می گیریم به همان اندازه به آنها خدمت کنیم.

استاندار عنوان پاکبانی را انصافاً خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در قران کریم آیه ای با توجه به پاکبانی داریم، پاکبانی ۲ قسم دارد یکی پاکبانی غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی پاکبانی مادی. خداوند در سوره شمس به خیلی مسائل قسم می خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکسته نشده بر کسی قسم می خورد کدام ممکن است نفس شخصی را پاکبانی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند همه مردم پاکبان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نباشند روی رستگاری را نخواهند دید.

وی افزود: اگر نباشد امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر بیداری پاکبانان، سایر شرکت ها شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیماتی کدام ممکن است برای شهر گرفته می‌شود، اصلا دیده نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افراد تکنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده پیدا نمی‌تنبل.  

فاطمی کار پاکبانی را سخت خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: انصافا جز عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبوری پاکبانان، تدوام کار {در این} بخش رقم نخواهد خورد لذا قلباً بازو ممکن است را می‌بوسم.

وی افزود: خوشبختانه در ایام نوروز هر شخصیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی کدام ممکن است وارد استان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی بازدیهایی کدام ممکن است داشتیم، همه اذعان داشتند کدام ممکن است شرکت ها شهری نوروز یزد را مثال زدنی خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی بارز آن اظهارات آقای حداد عادل {در این} اتصال بود لذا این کدام ممکن است استان یزد شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند بهتر از استانها در بحث بازدید مطرح شد {به دلیل} همت پاکبانان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ما ایده است کدام ممکن است به امتیازات این بخش ملاحظه داشته باشیم.

استاندار در شکسته نشده به امتیازات مطرح شده {در این} نشست ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: قطعاً شرکتهایی واسط بین پاکبانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری هستند ولی باید شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوورای شهر نظارت مورد نیاز را بر این شرکتها در جهت تعمیر امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات پاکبانان داشته باشند.

وی ضمن تاکید بر تعمیر مشکلات بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات پاکبابان، بیاان کرد: همراه خود ملاحظه به غیربومی بودن بخش زیادی اجتناب کرده اند پاکبانان شهر، باید در اتصال همراه خود تسهیل مرخصی آنها به طور قابل توجهی همراه خود ملاحظه به قرار تکل در آستانه عید سعید فطر، مدیریت مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام شود.

فاطمی با توجه به حالت لجام گسیخته اجاره منزل، ذکر شد: این اشکال فراتر اجتناب کرده اند وسعت پولی کارمندان است کدام ممکن است باید همراه خود حضور دادستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان مربوطه ساماندهی شود.

وی افزود: در واقع باید مونتاژ ای نیز همراه خود شهرداری گذاشته شود به همان اندازه تسهیلاتی برای اجاره مسکن جهت پاکبانان فراهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} اتصال اجتناب کرده اند ظرفیتها بانکها باید استفاده شود.

استاندار همراه خود ردیابی به ساختار نهضت سراسری مسکن ذکر شد: می توان اجتناب کرده اند این مسیر برای خانه دار شدن پاکبانان بهره گرفته شود.

وی با توجه به مباحث امنیتی پاکبانان، ذکر شد: این مورد باید همراه خود همکاری نیروی انتظامی حتما مرتفع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث زباله گردی‌ها نیز سامان یابد.

فاطمی در اتصال همراه خود ایمنی شغلی پاکبانان، ذکر شد: قرارداد خوب ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ ماهه برای هیچ شخص خاص باورپذیر نیست چرا کدام ممکن است این اشخاص حقیقی نیز باید حداقل‌ها را برای خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت مسکن شخصی داشته باشند.

وی همراه خود دقیق این کدام ممکن است مبانی کار، فوانین محکمی است، تاکید کرد: باید حقوق کارمند اجتناب کرده اند سوی کارفرما مورد ملاحظه قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مباحث صنفی، معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شغلی پاکبانان تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شرکتهای پیمانکاری واگذار نشود.

استاندار همراه خود ردیابی هب موضوع تخریب باغات، ذکر شد: باغها ریه‌های شهر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لازمه مسکن شهرنشینی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید جلوی تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکی آنها گرفته شود.

وی افزود: شهرداری باید در قالب تهاتر پایین هر دو تیز کردن مشکلات نسبت به کسب این باغات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر انها به اماکن تفرجگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریح ساکنان اقدام تنبل.

فاطمی با توجه به بازیافت نخاله های ساختمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن واحد تولیدی کمپوست،‌ ذکر شد: اگر این دشواری خیلی زود مورد انتخاب گیری قرار نگیرد قطعاً در بلند مدت همراه خود مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد لذا باید در اصل کار قرار گیرد.

پاکبانی شرط رستگاری همه انسانهاست/مشکلات صنفی و رفاهی پاکبانان پیگیری شود

«حمیدرضا رحیمدل» معاون شرکت ها شهری شهرداری یزد نیز {در این} مراسم ضمن تحسین اجتناب کرده اند پاکبانان به خاطر حضور پررنگشان در درجه شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبریک روز سراسری شوراها، اظهار کرد: معاونت شرکت ها شهری دارای ۴ گروه شومینه نشانی، سیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید منظر، مدیریت پسماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه آرامستانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ اداره مدیریت پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تخلفات شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره مدیریت فاجعه است.

وی همراه خود ردیابی به ورزش بخش شرکت ها شهری با بیرون تعطیلی در تمام ایام سال، تنها سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روب کمیت ۳۳۰ تنی زباله شهر یزد همراه خود وجود باند ۶۰۰ هزار نفری شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانه ساخت روزانه ۵۸۰ خوب و دنج زباله توسط هر شهروند را کاری طافت فرسا خواند.

رحیمدل همراه خود ردیابی به نظافت شهر توسط پاکبانان، کفت: معابر اجتناب کرده اند سوی این معاونت به چند سطح طبقه بندی کردن شده کدام ممکن است معابر سطح خوب مثل احساس تاریخی شهر روزانه نظافت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معابر سطح ۲ نیز در هفته ۲ روز نظافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زباله آنها ترکیبی اوری می‌شود.

وی همراه خود دقیق این کدام ممکن است وضعیت شهر یزد به لحاظ مکانیزاسیون قدرت شرکت ها شهری جذاب است، انواع پاکبانان درجه شهر یزد را ۹۵۰ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع باغبانان را ۵۴۲ نفر اشاره کردن کرد.

وی خاطرنشان کرد: معاونت شرکت ها شهری جدا از ترکیبی آوری زباله های شهر، ۷ تن فوم‌های فضای بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲.۵ تن لاستیکهای مستهلک نیز ترکیبی اوری می تنبل کدام ممکن است برای بازیافت آنها اقدام می‌شود.

معاون شرکت ها شهری شهرداری یزد ذکر شد: خوشبختانه پس اجتناب کرده اند سالها به همت شورای شهر ششم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار احترام، آزمون خوب و دنج جاده ۳۰۰ تنی زباله شهر یزد همراه خود دستیابی روز جهانی پایین تکمیل شد.

وی در نهایت ۲ تقاضا نیز اجتناب کرده اند استاندار مطالبه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: شهر یزد روزانه حدود ۱۰۰۰ تن نخاله ساختمانی ساخت می‌تنبل کدام ممکن است به لحاظ توجیه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست محیطی آن، امیدواریم همراه خود حلب سرمایه گذار خانه هر دو خارجی جهت بازیافت آنها اقدام شود کدام ممکن است {در این} صورت خدمت بزرگی {در این} بخش خواهیم داشت.

وی افزود: گرچه برای ساخت ۳۳۰ تن زباله جاده پردازش در شهر یزد فراهم است ولی برای غنی سازی خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت کمپوست اجتناب کرده اند زباله خواستن به حمایت مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق اعتبارات سراسری است.

رحمیدل همراه خود تاکید بر محافظت باغات شهر یزد، ذکر شد: اگر به همین منوال ورودی برویم، تولید دیگری باغی در درجه شهر کویری یزد باقی نخواهد ماند چرا کدام ممکن است از نزدیک شاهد تفکیک آنها به کاربری های تولید دیگری هستیم لذا تقاضا تحمیل صندوق محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای باغهای کویری هستیم به همان اندازه اجتناب کرده اند طریق خریداری حیاط پشتی‌های غول پیکر شهر نسبت به بازسازی آنها به پارکهای غول پیکر داخل محله‌ای اقدام کنیم.

پاکبانی شرط رستگاری همه انسانهاست/مشکلات صنفی و رفاهی پاکبانان پیگیری شود

«ابوالقاسم محی الدینی» شهردار یزد نیز {در این} مراسم اظهار کرد: خوشبختانه در ایام نوروز به رغم ووقع طوفانهایی کدام ممکن است در شهر روی داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته ها زیادی را اجتناب کرده اند اساس دراورد ولی به اذهان مسافران نوروزی در ایام نوروز شهر وضعیت فوق العاده خوبی اجتناب کرده اند لحاظ نظافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیزی داشت.

وی افزود: امتحان شده زیادی در شهرداری داریم به همان اندازه رفاه اعضای خانواده پاکبان را تامین کنیم ولی قطعاً کاستی هایی {در این} زمینه داریم کدام ممکن است امیدواریم همراه خود همت اصولاً در جهت فراهم حمل دلداری انها داشته باشیم.

شهردار خاطرنشان کرد: متاسفانه متعدد اجتناب کرده اند پاکبانان در تامین مسکن دچار اشکال هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا داریم کدام ممکن است کاری {در این} زمینه شود هر دو حداقل در تامین اجاره بهای خانه، کمکی داشته باشیم.

پاکبانی شرط رستگاری همه انسانهاست/مشکلات صنفی و رفاهی پاکبانان پیگیری شود

«عزیزالله سیفی» رئیس شورای شهر یزد هم {در این} نشست خاطرنشان کرد: قطعاً مشکلات مطرح شده پاکبابنان را در شورای اسلامی شهر پیگیری خواهیم کرد.

وی همراه خود ردیابی به راهپیمایی حضوری روز جهانی قدس پس اجتناب کرده اند ۲ سال محدودیتهای کرونایی، ذکر شد: این عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه کدام ممکن است در لحظه رقم خورد را باید شکرگذاری کنیم چرا کدام ممکن است همراه خود وجود شرایط مالی دردسرساز تحمیل شده اجتناب کرده اند سوی دشمن بر مردمان، یک بار دیگر مردمان پایبند بر آرمانهای نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب هستند کدام ممکن است جای تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر دارد.

سیفی همراه خود دقیق این کدام ممکن است این حضور مردم، پاسخگویی متولیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران را دوچندان می تنبل، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است مسئولان بتوانند وظایف محوله شخصی را به خوبی انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوتاهی {در این} بخش نداشته باشیم.

وی در شکسته نشده ضمن گرامیداشت روز سراسری شوراها، شوراها حلقه ارتباط تنگاتنگ مردمان همراه خود حکومت هستند، گاهی شوراها را پارلمانهای کودک جهت انتخاب گیریهای بومی عنوان می کنند ولی در لحظه، روز همه مردمان است چرا کدام ممکن است همراه خود مشارکت خودشان، آینده شخصی را رقم می زنند.

 رئیس شورای شهر یزد افزود: خوشبختانه ششمین فاصله شورای شهر یزد همراه خود انواع اعضای انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شهرداری یکسری راهبردها رئوس مطالب شد کدام ممکن است بودجه ۱۴۰۱  شهرداری نیز بر این ایده تعیین کنید گرفت کدام ممکن است به خوبی در جاری پیاده سازی است.

وی شکسته نشده داد: این سیستم‌ی ابتدایی شورا اتمام طرحهای نیمه تمام شهرداری تصمیم گیری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین راستا نیز در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، خیلی اجتناب کرده اند آنها به استفاده از رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده آنها را در نیمه اول امسال دنبال می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از این نیز در هرسال خوب ساختار غول پیکر را برای شهرداری رئوس مطالب کردیم.

وی افزود: {در این} تعدادی از ماه بیش اجتناب کرده اند ۶۰ مونتاژ علنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب همراه خود ۱۳۳ مصوبه {انجام شده} کدام ممکن است اجتناب کرده اند این مصوبات ۴ مصوبه توسط هیات تطبیق مورد اعتراض قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام ممکن است آنها نیز توسط اعضای شورای شهر مورد پافشاری قرار گرفت کدام ممکن است به شورای رفع اختلاف استان ارجاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ مورد انها تایید شد.

سیفی در نهایت نیز ذکر شد: شورای شهر در هفته شوراها نیز این سیستم دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر روز} در یکی اجتناب کرده اند محلات شهر نشست همراه خود مردمان داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات انها را اجتناب کرده اند نزدیک خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از این هر عصر در سیمای یزد این سیستم داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های متنوع عکس نیز تدارک دیده شده است.

این پاسخگو برای یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارمند را نیز گرامیداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تبریک آن به پاکبابان،  اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه کارمندان شناخته شده به عنوان نهاد بی نظیر در ساخت را ادای احترام به شد.

{در این} مراسم تعداد اندکی اجتناب کرده اند پاکبانان به تصویر اجتناب کرده اند همکاران شخصی به دقیق مسائب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات شخصی پرداختند.

پاکبانی شرط رستگاری همه انسانهاست/مشکلات صنفی و رفاهی پاکبانان پیگیری شود

پاکبانی شرط رستگاری همه انسانهاست/مشکلات صنفی و رفاهی پاکبانان پیگیری شود

پاکبانی شرط رستگاری همه انسانهاست/مشکلات صنفی و رفاهی پاکبانان پیگیری شود

پاکبانی شرط رستگاری همه انسانهاست/مشکلات صنفی و رفاهی پاکبانان پیگیری شود

پاکبانی شرط رستگاری همه انسانهاست/مشکلات صنفی و رفاهی پاکبانان پیگیری شود

پاکبانی شرط رستگاری همه انسانهاست/مشکلات صنفی و رفاهی پاکبانان پیگیری شود

پاکبانی شرط رستگاری همه انسانهاست/مشکلات صنفی و رفاهی پاکبانان پیگیری شود

انتهای پیام