پاسخ مستقیم به اعتراض پرسپولیس: {در این} ۵ سال کدام ممکن است قهرمان شدی در میدان چه تحویل داد؟مدافع استقلال می گوید چرا امسال کدام ممکن است این گروه سرآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز اول قهرمانی است، می گویند نتایج را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات خارج اجتناب کرده اند پایین رخ می دهد؟

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، روزبه چشمی پس اجتناب کرده اند جذب می کند استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پکان کسب اطلاعات در مورد حضور تماشاگران در ورزشگاه ذکر شد: {در این} تعدادی از سال جای تماشاگران تمیز بود. امیدوارم اشخاص حقیقی بیشتری به ورزشگاه بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استادیوم ها پر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جادوی فوتبال را ببینند.

وی همراه خود دقیق اینکه استقلال جایگزین افزایش اختلاف همراه خود پرسپولیس را اجتناب کرده اند کف دست داد، ذکر شد: روزی کدام ممکن است ۱۱ بر ۱۱ بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی را ایجاد کردیم، جایگزین برد را داشتیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن استفاده نکردیم. توسعه ورزشی برای ما خوشایند بود.

مدافع استقلال کدام ممکن است به انتخاب داور در محل ریختن رافائل سیلوا در نیمه اول اعتراض کرد، ذکر شد: صحنه ریختن را ندیدم. در نظر گرفته شده می کنم توپ اجتناب کرده اند آقای صالحی (مهاجم بکان) در اطراف بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید دروازه بان ما زودتر به توپ می رسید. به صورت جداگانه مقوا زرشکی دردسرساز بود. من می خواهم این صحنه را اجتناب کرده اند روی نیمکت دیدم. در نظر گرفته شده می کنم داور نمی توانست مقوا زرشکی بدهد.

چسمه کسب اطلاعات در مورد مجیدی ذکر شد: بعد اجتناب کرده اند دربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال ورزشی در سال ۱۴۰۰ مصاحبه نکردیم. بعد اجتناب کرده اند مطالعه مصاحبه ها در نظر گرفته شده می کنم مجازات اجرا نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باختیم. با این حال آنقدر جو را تنظیم دادند کدام ممکن است استقلال برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس شکست خورد. من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم او خوب ترسو بود. مشاوران علاوه بر این گفتند مهاجم ازبکستانی باید اجتناب کرده اند پرسپولیس ریختن شود. گمش کردیم. راستش را بخواهید، جایی اجتناب کرده اند اینکه مدام اجتناب کرده اند ممکن است درخواست شده است می‌شود به همان اندازه امتیازات را روی پایین بفهمید، تخلیه می‌شوید. کدام ۵ سالی کدام ممکن است پرسپولیس قهرمان شد همه عامل روی پایین بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال کدام ممکن است ما بالا رفتیم خارج اجتناب کرده اند پایین است؟ خواه یا نه مثل امسال است؟ در آن ۵ سال همه عامل خوشایند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال؟ امسال کدام ممکن است ما در بالای جدول هستیم، خواه یا نه او خارج اجتناب کرده اند پایین است؟

وی شکسته نشده داد: من می خواهم گلایه دارم کدام ممکن است خبرنگاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران نتایج ما را محافظت نمی دهند. گروه شکست نخورده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بالای جدول است، با این حال آنها اصلا مراقب نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی به سختی هستند کدام ممکن است ما را هدایت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباختند. به صورت جداگانه همراه خود ملاحظه به شرایطی کدام ممکن است داریم، قیمت فوق العاده به سختی داریم. هیچکس همراه خود این امتیازات سروکار ندارد. وقتی برای رقبای ما اتفاقی می‌افتد، مرتب همراه خود آن برخورد می‌کنند. بعد اجتناب کرده اند ورزشی پرسپولیس خبرنگاری به آقای مطهری (سرمربی پرسپولیس) ذکر شد ممکن است باید جدا بروید به همان اندازه دیگران قهرمان شوند!

چسمه خاطرنشان کرد: ساده امسال نتایج خارج اجتناب کرده اند میدان گوردو در ۵ سال قبلی همه عامل خوشایند {بوده است}؟ حالا کدام ممکن است استقلال در بالای جدول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز بیشتری برای قهرمانی دارد، می گویند نتایج خارج اجتناب کرده اند پایین است.

مدافع استقلال کسب اطلاعات در مورد وضعیت پولی استقلال ذکر شد: تجهیزات گلف تمام امتحان شده شخصی را می تدریجی. مشکلاتی را جلوی تجهیزات گلف ما گذاشتند به همان اندازه به وعده هایشان حرکت نشود. {در این} ۲ وعده وعده هایی کدام ممکن است می دادند گاهی در پایان ممکن نمی شد. آنها علاوه بر این سعی می کنند مشکلات را رفع کنند.

جیشمی کسب اطلاعات در مورد قرعه کشی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ذکر شد: به نظرم گروه ما نسبت به فاصله در گذشته بیشتر شده است، با این حال صحبت اجتناب کرده اند صعود ۱۰۰ درصدی گروه سراسری نیست. در نظر گرفته شده می کنم گروه بهتری نسبت به سال ۲۰۱۸ داریم. امیدوارم ورزشی های دلپذیر بهتری انجام دهند به همان اندازه بتوانیم اجتناب کرده اند این شانس استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین بار به در اطراف دوم جام جهانی صعود کنیم.

انتهای پیام