و meting out انرژی الکتریکی ۱۶ میلیارد اجتناب کرده اند ادارات طلب داردایسنا/ لرستان رئیس امور meting out انرژی الکتریکی بروجرد ذکر شد: این تامین کننده ۱۶ میلیارد تومان اجتناب کرده اند ادارات شهرستان طلب دارد.

محمدعلی خسروی در مونتاژ هیئت مدیره بروجرد کدام ممکن است همانطور که صحبت می کنیم ۱۵ فروردین ماه در سالن کلاس ها استانداری برگزار شد، ذکر شد: همراه خود ملاحظه به کاهش بارندگی {و کاهش} ذخیره آب پایین سدها همراه خود ضعیف مواجه خواهیم بود. انرژی الکتریکی. امسال.”

وی افزود: طرحی برای جلوگیری اجتناب کرده اند قطعی انرژی الکتریکی در ماه های بلند مدت توسط وزارتخانه و توانیر مجهز است کدام ممکن است در جاری ابلاغ است.

رئیس اداره امور meting out انرژی الکتریکی بروجرد خاطرنشان کرد: مدیریت بلعیدن در صنایع یکی اجتناب کرده اند ساده ترین این سیستم ها است چرا کدام ممکن است بروگر عالی شهر اقتصادی است و {در این} راستا مونتاژ ای همراه خود مدیران صنایع برگزار تبدیل می شود.

خسروی افزود: صنایع عظیم سفر آخر هفته را اجتناب کرده اند روز جمعه به تولید دیگری روزهای هفته موکول کنند و در ساعات پیک اجتناب کرده اند مولد انرژی الکتریکی استفاده کنند.

وی ذکر شد: صنایعی کدام ممکن است عالی هر دو دو شیفت کاری دارند عالی شیفت کاری را {به شب} موکول کنند و یکی اجتناب کرده اند اقدامات مهم برای جلوگیری اجتناب کرده اند بلعیدن بی رویه انرژی الکتریکی نصب کنتورهای خوب برای ادارات، اتحادیه ها و کشاورزی است.

رئیس امور meting out انرژی الکتریکی بروجرد یکپارچه داد: کشاورزان و ادارات همراه خود نصب کنتورهای خوب الگوی بلعیدن را رعایت کنند.

خسروی ذکر شد: ادارات و موسسه مالی ها در روزهای خوب و دنج مولد انرژی الکتریکی تهیه کنند و بیمارستان ها و امکانات درمانی به در نظر گرفته شده تامین انرژی الکتریکی اضطراری باشند.

وی ذکر شد: {محدودیت ها} اجتناب کرده اند اول خرداد تحریک کردن تبدیل می شود و در صورت ضعیف انرژی الکتریکی برداشتن تبدیل می شود و برای مصارف خانگی ۲۰۰ کیلوبایت در ساعت است کدام ممکن است در صورت افزایش به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

رئیس امور meting out انرژی الکتریکی بروجرد تصریح کرد: تجهیزات شرکت ها رسان ۱۶ میلیارد تومان اجتناب کرده اند ادارات و ارگان های دولتی در شهرستان تقاضا دارد کدام ممکن است صنوبر آن باید در میل نهادهای مربوطه باشد.

خسروی خاطرنشان کرد: اگر الگوی بلعیدن را رعایت کنیم انواع قطعی انرژی الکتریکی مقیاس را کاهش می دهد.

انتهای پیام