وی بر نقش مهم ایران و گرجستان در زمینه حمل و نقل کالا و انرژی تاکید کردسفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان دیدار و با رئیس مجلس این کشور گفت و گو کرد.

به گزارش ایسنا، در دیدار محمود ادیب سفیر کشورمان با شالوا بابوشویلی رئیس پارلمان گرجستان، دو طرف در خصوص همکاری های پارلمانی و تجاری-اقتصادی دو کشور بحث و بر اهمیت و نقش آن تاکید کردند. ایران و گرجستان در زمینه حمل و نقل کالا و انرژی و گسترش همکاری های فی مابین در این زمینه.

تبادل هیات های پارلمانی از جمله سفر روسای مجالس دو کشور و گروه های دوستی و پارلمانی دو کشور با هدف فعال سازی سایر زمینه های همکاری های دوجانبه نیز از محورهای مذاکرات سفیر امارات متحده عربی بود. جمهوری ایران و رئیس مجلس گرجستان.

دو طرف همچنین به تحولات منطقه پرداختند و بر اهمیت صلح تاکید کردند. شالوا بابواشویلی همچنین برای سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران آرزوی موفقیت کرد.

انتهای پیام