ویدیو / هوادار غمگین ایتالیا


ویدیو / هوادار غمگین ایتالیا

در سال ۲۰۰۶ مارچلو لیپی از پائولو مالدینی دعوت کرد تا برای پنجمین بار با تیم ملی ایتالیا به جام جهانی برود. اما مالدینی که خاطره خوبی از چهار جام قبلی نداشت، این بار این دعوت را نپذیرفت. این تیم به آلمان سفر کرد و به رم بازگشت و جام را برای پائولو مالدینی، مرگبارترین هوادار آتزوری حمل کرد. مینی مستندهای ایسنا از جام جهانی را تماشا کنید.