ویدئو: فینال محصول خشخاش در قندهار | خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- طالبان همراه خود صدور فرمانی منتسب به هبت الله آخوندزاده، رئیس این جنبش، ادعا کرد کدام ممکن است فرمان رئیس طالبان کشت، ساخت و کالا داروها مخدر در افغانستان را ممنوع کرده و همراه خود متخلفان طبق مبانی اسلامی برخورد می تواند.

در انتخاب رئیس طالبان تصریح شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند گذشته تاریخی صدور این فرمان، کشت خشخاش {در سراسر} ملت به طور مناسب ممنوع است و پس اجتناب کرده اند آن هیچکس {نمی تواند} این گیاه را پرورش دهد.

علاوه بر این آموزش داده شده است شده است کدام ممکن است هر کس پس اجتناب کرده اند آن خشخاش را کاشت، کشت او اجتناب کرده اند بین {می رود} و همراه خود متخلفان برابر شرع برخورد تبدیل می شود.

۱۰

خبر زودتردزد در فاریاب به ۵ نفر چاقو زد