ویدئو / سیل پاکستان; تخریب داخلی و هشدار جهانی


ویدئو / سیل پاکستان;  تخریب داخلی و هشدار جهانی

کارشناسان می گویند سیل های ویرانگر پاکستان باید به عنوان یک “هشدار مهم” برای سایر کشورها تلقی شود، زیرا خطرات تغییرات آب و هوایی می تواند بسیار بیشتر از حد انتظار باشد. یک دانشمند تغییرات اقلیمی گفت: بارندگی‌هایی که پاکستان در هفته‌ها و ماه‌های اخیر تجربه کرده به حدی بوده است که می‌تواند ویرانی‌های زیادی را در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد کند.

مترجم: محمدرضا قاسمی / سردبیر و مجری: آرام توکلی