ویدئو / اجتناب کرده اند واکسن‌های مورد تأیید برای حج به همان اندازه تعمیر توقیف منصفانه تئاتر


ویدئو / از واکسن‌های مورد تأیید برای حج تا رفع توقیف یک تئاتر

{در این} شماره اجتناب کرده اند بسته اطلاعات سنت و آثار هنری ایسنا، خبرهایی اجتناب کرده اند ادعا واکسن‌های کووید-۱۹ کدام ممکن است برای حج امسال مورد تأیید عربستان است، درگذشت محمدعلی اسلامی ندوشن و شهلا ناظریان، توقیف و تعمیر توقیف منصفانه تئاتر و برخی خبر تولید دیگری را مرور می‌کنیم.

تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: آرام توکلی