وزش باد مراکز اهواز/ «غازانیه» را ویران کرد و باید تثبیت شوندایسنا/ خوزستان مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وقوع گرد و غبار در اهواز بر اثر وزش باد بر لزوم نصب کانون های گرد و غبار در غازانیه تاکید کرد.

محمد سبزری در گروه خبرنگاران با اشاره به همرفت شدید در مناطق شرقی گفت: هوای روز شنبه (۹ مرداد) به دلیل تزریق رطوبت از خلیج فارس در روزهای گذشته در خوزستان بود. فرمانداری و وجود پدیده رطوبت بالا در اکثر نقاط فرمانداری «که باعث ایجاد شرایط حمل و نقل نسبتاً متراکم در نواحی شرقی فرمانداری شده است.

به گزارش اسنا، وی افزود: پس از این همرفت همرفتی، بارش باران و رعد و برق در شهرهای ایذیه، پاگمولیک، هفت گل، رامهرمز و اندیکا و همچنین وزش باد شدید همراه با گرد و غبار محلی به ویژه در شهرهای ایذیه، رامورمز و. اهواز. رخ.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: کاهش دید افقی موقتی است و با کاهش سرعت باد به سرعت به حالت عادی باز می گردد.

وی افزود: شرایط همرفتی، رگبار، رعد و برق، وزش باد و گرد و خاک برای مناطق شرقی در بولتن نارنجی شماره ۲۱ در ۵ مرداد ماه و شرایط گرد و غبار در مناطق مرکزی استان خوزستان به دلیل موقتی بودن در بولتن روز شنبه اعلام شد. .

وی با اشاره به دید افقی ایستگاه اهواز که پس از وقوع گرد و غبار به بیش از ۲ کیلومتر رسید، گفت: گرد و غبار اهواز به دلیل خط طوفان و وزش باد شدید در منطقه الغیزانیه و به دلیل سرعت زیاد رخ داد. کاهش سرعت باد، وضعیت به سرعت بهبود یافت. بهبود دهنده.

سبزاری بیان کرد: اگر در آینده نزدیک برنامه و اعتباری برای تثبیت اراضی و مراکز خاکی در منطقه الغیزانیه در نظر گرفته شود، قطعا شاهد این گرد و غبارهای موقتی که بر اثر وزش بادهای شدید ناگهانی در اهواز رخ می دهد، نخواهیم بود.

انتهای پیام