واکنش فدراسیون جهانی به ابهام ترتیب برگزاری جلسات وزنه برداری المپیکفدراسیون جهانی به نامشخص بودن وضعیت وزنه برداران در رقابت های المپیک پاریس پاسخ داد.

به گزارش اسنا، زمانی که فدراسیون جهانی وزنه برداری نظام کسب سهمیه المپیک در پاریس را اعلام کرد، مشخص شد که کسب این سهمیه منوط به عملکرد وزنه بردار در مسابقات انتخابی المپیک است.

وزنه برداران بر اساس رکورد مجموع خود در مسابقات المپیک رتبه بندی می شوند، بنابراین رکوردی که در مقدماتی به دست می آورند بسیار مهم است.

در این میان، نکته این بود که اگر وزنه‌برداران به یک رکورد کلی در مسابقات مقدماتی المپیک دست پیدا می‌کردند، چه کسی رتبه بالاتری می‌گرفت؟

فدراسیون جهانی اعلام کرده است که اگر دو یا چند ورزشکار به یک رکورد کلی در وزن المپیک دست پیدا کنند، هرکسی که به زودی به این رکورد برسد رتبه بالاتری خواهد داشت.

دوره انتخابی وزنه برداری المپیک از ۱ اوت ۲۰۲۲ (۱۰ اوت ۱۴۰۱) تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۴ (۹ مه ۱۴۰۳) ادامه دارد.

مسابقات کسب سهمیه المپیک به شرح زیر است:

قهرمان بزرگسالان جهان در سال ۲۰۲۲

– قهرمانی قاره ای (رده بزرگسالان) ۲۰۲۳

جایزه بزرگ ۱ و ۲ در سال ۲۰۲۳

– قهرمان بزرگسالان جهان ۲۰۲۳

– قهرمانی قاره ای (رده بزرگسالان) ۲۰۲۴

– جام جهانی ۲۰۲۴

*حضور در دو رویداد الزامی است: فدراسیون جهانی حضور ورزشکاران در دو مسابقه را اجباری کرده است و طبق سیستم ورزشکاران باید در دو دوره مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ و جام جهانی ۲۰۲۴ شرکت کنند و در صورت عدم شرکت در هر یک از مسابقات شرکت کنند، آنها واجد شرایط شرکت در المپیک ۲۰۲۴ پاریس نیستند.

*شرکت در حداقل ۵ انتخاب: ورزشکاران می توانند داوطلبانه حداقل در سه رویداد از مسابقات جهانی ۲۰۲۲، مسابقات قهرمانی قاره ای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و جایزه بزرگ ۱ و ۲ شرکت کنند، اما باید در مجموع در پنج دوره انتخابی المپیک شرکت کرده باشند.

انتهای پیام