واکسن‌های کرونای مورد تایید عربستان برای حج امسال / محدودیت‌ در اعزام زائران سالمند و فرد مبتلامعاون حج و عمره وسط پزشکی حج و زیارت هلال احمر، زمان تحریک کردن معاینات پزشکی زائران ایرانی حج امسال، وضعیت واکسیناسیون مننژیت، شرایط واکسیناسیون کرونا و… را تشریح کرد.

دکتر طاهر درودی در ذکر شد‌وگو همراه خود ایسنا، کسب اطلاعات در مورد وضعیت واکسیناسیون زائران ایرانی حج امسال علیه مننژیت، ذکر شد: باتوجه به اینکه این سیستم واکسیناسیون مننژیت حجاج هر ساله به صورت بی نظیر اجتناب کرده اند سوی باند هلال احمر انجام می‌شود، امسال هم این سیستم‌ریزی‌های اولین {انجام شده} بود، با این حال باتوجه به اینکه برگزاری حج قطعی نبود، سفارش‌گذاری برای واکسن مننژیت انجام نشده بود؛ چراکه واکسن مننژیت وارداتی است و در صورت عدم برگزاری حج، ورود واکسن در نتیجه گذشتن گذشته تاریخی بلعیدن واکسن‌ها و ارزش‌های بالا می‌شد.

واکسیناسیون علیه مننژیت برای حجاج ایرانی اجتناب کرده اند خوب ماه تولید دیگری

وی افزود: به محض اینکه بحث حج قطعی شد، باتوجه به توافق‌هایی کدام ممکن است همراه خود نمایندگی‌های فروشنده واکسن شده بود، سفارش‌گذاری واکسن مننژیت به پایان رسید. ان‌شاءالله امیدواریم کدام ممکن است طی خوب ماه بلند مدت این واکسن به انواع می خواست برای زائرینی کدام ممکن است امسال حدس و گمان به به حج مشرف شوند، وارد ملت شده و تلقیح آن انجام شود. باتوجه به سهمیه‌ای کدام ممکن است عربستان برای زائران امسال گفتن کرده، معاون حج و عمره گروه حج و زیارت گفتن کردند کدام ممکن است حدود ۴۰ هزار نفر اعم اجتناب کرده اند زائرین، اجزا و … به حج مشرف می‌شوند. برای این انواع و مقداری اصولاً  سهمیه واکسن مننژیت پیش‌سوراخ بینی و سفارش‌گذاری شده است. بعد اجتناب کرده اند سفارش‌گذاری، نمایندگی تولیدکننده باید پروسه ساخت را تحریک کردن تدریجی و استراتژی تهیه، تامین، سوئیچ، ورودش به ملت و meting out واکسن در استان‌ها مقداری زمان‌بر است. قاعدتا اگر واکسن مننژیت را دو هفته در گذشته اجتناب کرده اند اعزام حجاج تلقیح کرده باشیم، طبق دستورالعمل‌ها کفایت می‌تدریجی. بعد از همه در نظر گرفته شده می‌کنیم زودتر اجتناب کرده اند این واکسن به راحتی در دسترس است‌مان باشد. در نظر گرفته شده می‌کنیم اواخر خرداد ماه هر دو اوایل تیر ماه اعزام حجاج تحریک کردن شود کدام ممکن است به همان اندازه آن نقطه وقت کافی برای ورود واکسن و تلقیح آن را داریم.

شرایط عربستان برای تزریق واکسن کرونا

درودی کسب اطلاعات در مورد دستورالعمل‌های مرتبط همراه خود واکسیناسیون کرونا برای حجاج و شرایط و پیش نیازها عربستان {در این} زمینه، ذکر شد: عربستان دستورالعملی کسب اطلاعات در مورد واکسن کرونا چاپ شده کرد و واکسن‌های مورد تاییدشان را گفتن کرده و در صورتیکه زائران هر خوب اجتناب کرده اند این واکسن‌ها را تزریق کرده باشند، همراه خود مقوا واکسیناسیون اجتناب کرده اند تذکر مقامات سعودی باورپذیر است. برخی اجتناب کرده اند واکسن‌های مورد تایید عربستان، واکسن‌هایی است کدام ممکن است در ایران هم استفاده شده است؛ واکسن‌هایی قابل مقایسه با سینوفارم، آسترازنکا و اسپوتنیک کدام ممکن است مورد تایید عربستان بوده و در ایران هم برای اشخاص حقیقی استفاده شدند. لیست واکسن‌های مورد تایید عربستان کدام ممکن است چاپ شده شده، برای ادغام کردن واکسن‌های فایزر، مدرنا و… است کدام ممکن است در ایران خیلی استفاده نشده است، با این حال واکسن‌هایی قابل مقایسه با سینوفارم، آسترازنکا و اسپوتنیک کدام ممکن است در ایران هم برای افراد تزریق شده نیز در لیست مورد تایید عربستان موجود است. حجاج هم باید حداقل دو دز واکسن تزریق کرده باشند. بعد از همه توصیه وزارت بهداشت کشورمان تزریق سه دز واکسن کرونا است کدام ممکن است امنیت بیشتری وجود داشته باشد.

وی کسب اطلاعات در مورد تصمیم گیری وظیفه حجاجی کدام ممکن است واکسن ایرانی تزریق کرده‌اند برای اعزام به حج، یکپارچه داد: مونتاژ‌ای را {در این} زمینه همانطور که صحبت می کنیم آقای دکتر مرعشی همراه خود معاون بهداشت وزارت بهداشت دارند به همان اندازه برای این گروه اجتناب کرده اند حجاج انتخاب‌گیری و تصمیم گیری وظیفه شود به همان اندازه برای همه اجتناب کرده اند خوب فرآیند متشابه استفاده کنند. افرادی هم کدام ممکن است واکسیناسیون‌شان علیه کرونا درست نیست، باید واکسیناسیون‌شان را درست کنند.

۳ سناریوی تامین داروی می خواست حجاج ایرانی در عربستان

درودی کسب اطلاعات در مورد وضعیت سوئیچ دارو به عربستان برای ایام حج نیز ذکر شد: {در این} زمینه سه وضعیت امور جلو داریم؛ سناریوی اول اینجا است کدام ممکن است قابل مقایسه با سال‌های قبلی بتوانیم داروها را اجتناب کرده اند ایران خریداری کرده و به عربستان منتقل کنیم کدام ممکن است بعید به تذکر می‌رسد همراه خود ملاحظه به محدودیت روزی فعلی، بتوانیم به طور درست این اقدام را انجام دهیم. حالت دوم اینجا است کدام ممکن است داروها را به طور گسترده اجتناب کرده اند سعودی‌ها تهیه کنیم؛ یعنی کسب در محل انجام شود. سناریوی سومی هم موجود است کدام ممکن است در جاری مذاکره هستیم کدام ممکن است به این صورت است کدام ممکن است بتوانیم حداقل بخشی اجتناب کرده اند داروها را اجتناب کرده اند ایران منتقل کنیم و بخشی را هم اجتناب کرده اند طرف سعودی تهیه کنیم. در جاری مذاکره هستیم کدام ممکن است ببینیم طرف سعودی باتوجه به زمان دیرهنگامی کدام ممکن است قطعیت حج را گفتن کردند، چه تصمیمی می‌گیرد. ما هر سال در چنین روزی تقریبا داروهایمان را به عربستان اعزام کرده بودیم، با این حال امسال {به دلیل} گفتن دیر هنگام سعودی‌ها برای برگزاری حج، معاصر به شرایطی رسیدیم کدام ممکن است تصمیم گیری وظیفه شویم و به تازگی قابلیت حجاج ما خاص شده است. اجتناب کرده اند طرفی میزان دارو و مرتب سازی دارویی کدام ممکن است گرفته می‌شود، همه وقت بر مبنای انواع حجاج، مخلوط کردن سنی و شرایط و پیش نیازها و بیماری‌هایشان است، با این حال امسال {به دلیل} گفتن دیرهنگام مقداری عقب هستیم و در جاری مذاکره‌ایم کدام ممکن است ببینیم همراه خود چه روشی می‌توانیم بهتر از شرایط را کدام ممکن است برای زائران صحیح‌تر است، انجام دهیم.

مخلوط کردن داروهای ارسالی به عربستان برای حج ۱۴۰۱

وی کسب اطلاعات در مورد نوع داروهای ارسالی به عربستان برای حج امسال، ذکر شد: در کمیته‌های تخصصی پزشکی دوره ها متعددی برگزار شده و فارماکوپه دارویی‌مان برای حج {به روز} رسانی شده است. ۶۰ به همان اندازه ۷۰ نسبت داروها شبیه به داروهای روتین سال‌های قبلی است. در عین جاری امسال بخشی شناخته شده به عنوان داروهای بی نظیر برای کرونا در تذکر می‌گیریم، فراهم می کند و الزاماتی کدام ممکن است برای پیشگیری و مراقبت اجتناب کرده اند کرونا باید اندیشه در مورد شود هم به پکیج دارویی‌مان اضافه می‌شود کدام ممکن است برای ادغام کردن ماسک، چرخ دنده ضدعفونی‌کننده و چند داروها کدام ممکن است برای برخی معامله با‌ها طرفدار می‌شود. امسال داروهای تنفسی را همراه خود دقت و انتخاب بیشتری انواع می‌کنیم. علاوه بر این باتوجه به مشورتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند همکاران ریه و عفونی در بخش کرونا گرفته شده، بسته دارویی را همراه خود انتخاب و استاندارد بهتری تهیه می‌کنیم.

درودی یکپارچه داد: داروهای روتین هم باتوجه به سن و سال حجاج و شرایط و پیش نیازها فصل خاص می‌شود. عمدتا داورهای قلبی و ریوی را داریم. به اضافه یکسری داروهای نهایی را هم داریم. از اشخاص حقیقی دچار مشکلات خستگی‌های مفرط، بیماری‌های گوارشی و … می‌شوند و داروهای درمورد به این چیزها را به طور روتین داریم. علاوه بر این همه وقت داروهای درمورد به و داروهای نهایی را هم داریم.

محدودیت‌ها در اعزام حجاج فرد مبتلا در شرایط کرونایی

معاون حج و عمره وسط پزشکی حج و زیارت هلال احمر کسب اطلاعات در مورد محدودیت‌ها برای اعزام حجاج سالمند هر دو فرد مبتلا و مواردی کدام ممکن است در معاینات حجاج لحاظ می‌شود، ذکر شد: باتوجه به دستورالعملی کدام ممکن است اجتناب کرده اند در گذشته موجود بوده، بخشی اجتناب کرده اند بحث استطاعت حجاج، استطاعت پولی و بخشی هم استطاعت بدنی است و اگر شخص خاص استطاعت جسمانی نداشته باشد، به حج اعزام نخواهد شد. یکسری اسبابک ها برای سال‌های در گذشته هم بوده به همان اندازه خاص شود کدام ممکن است شخص بالقوه مورد نیاز برای اعزام به حج و انجام اعمالش را داشته باشد کدام ممکن است این چیزها اجتناب کرده اند سوی اسناد ما و باتوجه به دستورالعمل‌ها، باید چک شود. امسال {به دلیل} شرایط خاص کرونا، قابل مقایسه با تعدادی از سال در گذشته کدام ممکن است بحث آنفلوآنزا را داشتیم و محدودیت‌ها در انواع حجاج و معاینات اصولاً بود، سختگیری‌هایی موجود است. امسال هم مقداری روی حیله و تزویر‌گیری در معاینات اصولاً {خواهد بود} به همان اندازه بتوانیم حجاجی را کدام ممکن است شرایط بدنی صحیح‌تری را دارند، اعزام کنیم به همان اندازه دچار ضرر نشوند هر دو اگر همراه خود بیماری مواجهه داشتند، مشکلات کمتری داشته باشند به همان اندازه بتوانند حج‌شان را به سادگی انجام دهند و مشکلات در نتیجه جلوگیری اجتناب کرده اند انجام اعمال‌شان نشود.

درودی افزود: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این چیزها و عمیق را داریم به‌روزرسانی می‌کنیم، آن‌ها را طی هفته بلند مدت گفتن می‌کنیم. بعد از همه روی حیله و تزویر‌گیری‌ها آنطور نیست کدام ممکن است مانع حضور حجاج در حج شود، با این حال ترجیح اینجا است کدام ممکن است زائرین همراه خود شرایط صحیح‌تر بتوانند حضور پیدا کنند.

تحریک کردن معاینات زائران به محض جدا کردن‌بندی کاروان‌ها

ممنوعیت اعزام اشخاص حقیقی بالای ۶۵ سال

وی کسب اطلاعات در مورد زمان آغاز معاینات نیز به ایسنا ذکر شد: {به دلیل} گفتن دیرهنگام سعودی‌ها کسب اطلاعات در مورد برگزاری حج، ما زمان را انصافاً اجتناب کرده اند کف دست دادیم. در جاری حاضر منتظر جدا کردن‌بندی کاروان‌ها و تصمیم گیری‌وظیفه حجاج در استان‌ها و کاروان‌ها اجتناب کرده اند سوی گروه حج و زیارت هستیم. از وظیفه معاینات حجاج روزی خاص می‌شود کدام ممکن است مخلوط کردن کاروان‌ها، انواع و شرایط و پیش نیازها‌شان را در استان‌ها داشته باشیم. به همین دلیل به محض گفتن مخلوط کردن و شرایط و پیش نیازها کاروان‌ها اجتناب کرده اند سوی گروه حج و زیارت معاینات تحریک کردن می‌شود. گروه‌ حج و زیارت هم {به دلیل} این گفتن دیرهنگام، مقداری انتخاب‌گیری روی حیله و تزویر شده و بحث شرط سنی کدام ممکن است تغییراتی داشته و اجتناب کرده اند سوی سعودی‌ها گفتن شده کدام ممکن است امسال اشخاص حقیقی بالای ۶۵ سال اجازه اعزام به حج ندارند، اقدامات را دردسر کرده و آنها هم پیگیر هستند به همان اندازه هرچه زودتر مخلوط کردن کاروان‌ها و قابلیت‌ها را خاص کنند. هر بار کدام ممکن است مخلوط کردن کاروان‌ها خاص شود، ما بلافاصله معاینات پزشکی را آغاز می‌کنیم. همانطور که صحبت می کنیم هم فراخوان‌مان برای اسناد را گفتن می‌کنیم. انتخاب‌مان همراه خود پزشکانی است کدام ممکن است در سال ۱۳۹۹ برای اعزام به حج انواع شده بودند، با این حال {به دلیل} کرونا حج انجام نشد. امتحان شده بر اینجا است کدام ممکن است اول هفته بلند مدت تقریبا مخلوط کردن گروه پزشکی‌مان را برای کاروان‌ها خاص کرده باشیم و منتظر گفتن لیست کاروان‌ها باشیم.

انتهای پیام