هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر فوتبال انگلیس؛ آلومینیوم فجر سبسیدر چارچوب هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر انگلیس، کارکنان های فجر سبسی شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم اراک پنجشنبه ۱۴ فروردین ماه در ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) به مصاف هم رفتند که این دیدار همراه خود جذب می کند با بیرون گل به بالا رسید.