هشتمین غرق شدن در کوگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمدایسنا/ کوگلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلووه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اجتناب کرده اند فوت عالی جوان ۲۶ ساله در رودخانه بیدزرد بمبئی در استان بهمئی خبر داد.

جهانبخش وحدت نژاد در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان پاکستان ذکر شد: غرق شدگان اجتناب کرده اند عشایر قلمرو بمبئی هستند که {به سمت} غارهای شهر بهایی در حرکت بودند.

وی افزود: بلافاصله پس اجتناب کرده اند ادعا این خبر در ساعت ۱۸:۳۸ به وسط پیام شهرستان کوگلویه، پایگاه های اورژانس ۱۱۵ ماغر به محل حادثه اعزام شدند که پس اجتناب کرده اند حدود ۴ کیلومتر پرسه زدن در محل حاضر شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ذکر شد: جسد شخص غرق شده پس اجتناب کرده اند حدود ۲ ساعت توسط اهالی قلمرو اجتناب کرده اند رودخانه خارج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} تمدید شده بودن مدت زیر آب بودن، عملیات احیا انجام نشد. زحمت کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص.»

وحیدتنژاد ذکر شد: این سومین مورد غرق شدگی در شهرستان بهمئی اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری تاکنون است.

داستان ها حاکی اجتناب کرده اند که اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری تاکنون هشت مورد فوتی بر تأثیر غرق شدگی در استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد به گزارش رسیده است.

انتهای پیام