نیروی کار تپانچه بانوان قهرمان جام جهانی برزیل شدنیروی کار تپانچه بانوان در جام جهانی برزیل به مدال طلا انگشت کشف شد.

به گزارش اسنا، نیروی کار تپانچه بادی بانوان در نهایت سومین روز رقبا های عکس گرفتن در برزیل برگزار شد. نیروی کار بانوان ایران متشکل اجتناب کرده اند الهام هریجانی، گلنوش صابدالله را انتخاب کنید و انتخاب کنید هانیه رستمیان در مرحله مقدماتی همراه خود سه نیروی کار تولید دیگری همراه خود رکورد ۸۶۵.۲۷ قهرمان شد. نیروی کار ایران در در اطراف دوم همراه خود رکورد ۵۶۵.۱۱ دوم شد. آنها در فینال ۱۶ بر ۱۲ نیروی کار تایلند را شکست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان شدند. تایلند، آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برزیل دوم به همان اندازه چهارم شدند.

به همان اندازه کنون نیروی کار تپانچه بادی پسران مدال نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار تپانچه بادی بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار تپانچه بادی مختلط مدال برنز را کسب کرده اند.

جام جهانی برزیل دومین فاصله جام جهانی ۲۰۲۲ است کدام ممکن است از بیست و دو آوریل به میزبانی ریودوژانیرو تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۳۰ آوریل شکسته نشده دارد. {در این} مسابقات بیش اجتناب کرده اند ۱۸۰ ورزشکار اجتناب کرده اند ۲۸ ملت جهان حضور دارند.

نتایج تیراندازان ایران در جام جهانی برزیل به همان اندازه این دوم:

قوانین اولین تفنگ بادی برای پسران:
امیر محمد نکونام ۱۲
مهیار صداقت ۱۷
هادی القرباجی ۳۱

قوانین اولین تفنگ بادی برای دختران:
فاطمه امینی ۱۳
فاطمه لوسیون زاده ۱۸
ستاره ارائه دهندگان {بیست و سوم}
الهی احمدی ۳۲

مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال ایروبیک پسران:
– سجاد برحسینی فینال ششم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم
یازدهم جواد فروجی
وحید گلشندان پانزدهم

پرایمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال تپانچه بادی زنانه:
Gülünüş Sablatullah II فینال: پنجم
هانیه رستمیان فینال پنجم: چهارم
الهام هریجانی {بیست و چهارم}

مقدماتی نیروی کار میکس تفنگ بادی:
نیروی کار دوم متشکل اجتناب کرده اند فاطمه لوسیون زاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهار صداقت: فینال ششم: نمایندگی کننده چهارم
تیمی متشکل اجتناب کرده اند فاطمه امینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهزاده محمد نکونام چهاردهم

مقدماتی نیروی کار میکس تفنگ بادی:
نیروی کار اول: قلنوش سبط الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواد فروغی: فینال چهارم: مشترک سوم
خواه یا نه نیروی کار هانیه رستمیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحید گلچندان: فینال سوم: چهارم مشترک

نیروی کار تفنگ بادی بانوان: سوم

نیروی کار تفنگ بادی پسران: پنجم

نیروی کار تپانچه بادی پسران: دوم

نیروی کار تپانچه بادی بانوان: اول

انتهای پیام