نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست خوزستان در ۱۳ مرکز نگهداریایسنا/ خوزستان مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به اقدامات این سازمان در زمینه حفظ کودکان و نوجوانان گفت: کودکان بدون نظارت و نظارت ضعیف تا سن ۱۸ سالگی در مراکز این سازمان نگهداری می شوند.

مهران کریمیان در حاشیه بازدید از شیرخوارگاه بهازی واقع در خیابان سپیدار اهواز که امروز (۲۵ تیرماه) به مناسبت آغاز هفته مراقبت برگزار شد، اظهار کرد: این مهد دارای ۳۶ شیرخوار و کودک است. آنها به صورت شبانه روزی تحت مراقبت و ارائه خدمات به این کودکان هستند

به گزارش ایسنا، وی افزود: همچنین در سراسر خوزستان ۱۲ مرکز نگهداری از کودکان و نوجوانان که به خوبی از آنها مراقبت نمی شود و از آنها مراقبت نمی شود وجود دارد.

مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: با توجه به مشکلات سازمان بهزیستی در حوزه اعتبارات، از شرکت ها می خواهیم در بحث مسئولیت های اجتماعی از این سازمان حمایت کنند. همچنین از خیرین می خواهیم که از ایتام، خانواده های بی سرپرست و مرکز نگهداری این سازمان برای مراقبت بهتر از این کودکان حمایت کنند.

انتهای پیام