نمایندگی زبان چینی کنجکاوی مند به در نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین افغانستان است خبرگزاری شیعه افغانستان


شفقنا افغانستان- نمایندگی زبان چینی CNPCI در دیدار همراه خود معاون نخست وزیر طالبان کنجکاوی شخصی را برای اجتناب کرده اند سرگیری در افغانستان ادعا کرد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان در صفحه توئیتر شخصی نوشت کدام ممکن است هنریمان، رئیس نمایندگی جهانی زبان چینی CNPCI روز چهارشنبه در راس هیئتی همراه خود عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر دیدار کرد به همان اندازه با اشاره به این نمایندگی در افغانستان گفتگو تدریجی. .

حنفی به هنریومن اظهار داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند در مناطق مختلف افغانستان استقبال می کنند.

معاون نخست وزیر این نمایندگی زبان چینی تایید کرد کدام ممکن است طالبان برای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای چالش های مختلف همراه خود یکدیگر همکاری خواهند کرد.

CNPCI International منصفانه نمایندگی دولتی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین چین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین نمایندگی قدرت در چین است.

پس اجتناب کرده اند آن کدام ممکن است چین اخیراً میزبان نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان بود کدام ممکن است همراه خود حضور امیرخان متکی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان برگزار شد، این نمایندگی اجتناب کرده اند آن نقطه برای در افغانستان ابراز کنجکاوی کرده است.

خبر زودترشیوع سرخک در کندز؛ ۱۷ نفر در یک واحد ماه جان باختند