نفتالی بنت مدعی است کدام ممکن است ۱۵ حمله در کرانه باختری شکست خورده استنخست وزیر رژیم صهیونیستی در حال حاضر (سه شنبه) ادعا کرد کدام ممکن است پلیس رژیم حدود ۴۰۰ مظنون را دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۱۵ عملیات را در کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مناطق خنثی کرد.

روسیا الیوم به نقل اجتناب کرده اند نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل ذکر شد: “تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۱۵ حمله خنثی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰ مظنون کشته شدند. آنها همراه خود داعش هر دو سایر گروه های افراطی مرتبط هستند.”

وی ذکر شد: «تعویق تمدید شده مدتی با توجه به موضوع سلاح در گروه عرب موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی سال ها بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰ هزار سلاح در گروه عرب ذخیره شده است است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات امنیتی صورت گرفت کدام ممکن است طی آن یک دسته کامل سلاح در زیر پایین مصادره شد.

انتهای پیام