نخست وزیر عراق خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ظرف یک سال شدنخست وزیر عراق متعهد شد که دولتش تلاش خواهد کرد تا ظرف یک سال انتخابات زودهنگام برگزار کند.

و خبرگزاری رسمی عراق به نقل از محمد شیعه السودانی، سرپرست نخست وزیر عراق، در خصوص برنامه وزیران کابینه خود گفت که همه موارد مورد توافق جناح های سیاسی بوده است.

وی گفت: اگر امروز هیئت دولت اعتماد کند ظرف سه ماه قانون انتخابات را اصلاح می کند تا ظرف یک سال آینده برای انتخابات زودهنگام آماده شود.

السودانی افزود: این برنامه شامل تعهد به برگزاری انتخابات استانی است که پس از اعتراضات گسترده مردمی عراق در سال ۲۰۱۹ منحل شد.

در این برنامه دولتی که توسط خبرگزاری رسمی عراق منتشر شد، بر اصلاح بخش های اقتصادی، مالی و خدماتی تاکید شد.

در برنامه این وزارتخانه بر چند محور اصلی تاکید شده است که عبارتند از: مبارزه با فقر و بیکاری، مبارزه با فساد مالی و اداری، مقابله با بحران برق، حمایت از ضعیف ترین اقشار جامعه، مبارزه با بیکاری، ایجاد فرصت های شغلی و فعال سازی نقش متولیان سرمایه گذاری. پیشرفت صنعت، تسریع در بازسازی مناطق آزاد شده، تکمیل وضعیت آوارگان، بهبود خدمات بهداشتی برای شهروندان، بهبود بخش ساختمانی و خدمات شهری، مبارزه با فساد و هدر دادن پول ملی.

این برنامه همچنین حاکی از موارد زیر است: افزایش حمایت از تولیدات کشاورزی، بهبود بخش صنعتی، بازگرداندن اعتماد به تولید عراق، توسعه صنعت نفت، بازسازی ساختار عمومی، مدیریت پول ملی برای کاهش فشار بر مصرف کنندگان و بهبود کیفیت ارتباطات. . خدمات، توسعه بخش حمل و نقل و انتقال، دستیابی به یک سیستم آموزشی متعهد به ارزش ها، ارائه فرصت های آموزشی برابر برای همه با کیفیت بالا، بهبود سرمایه گذاری، فعال سازی بخش گردشگری برای تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور، اجرای سیاست کنترل جمعیت، کنترل تغییرات در ساختار جمعیتی، فعال سازی مسائل حقوق بشر، توانمندسازی زنان و ارتقای سطح مقامات حکومتی در عراق، تقویت زیرساخت های نظامی و امنیتی، اصلاح قانون انتخابات پارلمانی و برگزاری انتخابات زودهنگام ظرف یک سال.

انتهای پیام