میرزازاده: مهمترین هدف من می خواهم مدال طلای المپیک پاریس استنیروی کار سراسری کشتی فرنگی با کیفیت حرفه ای وزن المپیک توکیو اظهار داشت: مهمترین هدف من می خواهم کسب مدال طلا در المپیک ۲۰۲۴ پاریس است.

امین میرزاده در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران، کسب اطلاعات در مورد یکپارچه اردوی نیروی کار سراسری کشتی فرنگی تصدیق شد: مرحله سوم اردوی نیروی کار سراسری کشتی فرنگی در جاری برگزاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه نیروی کار سراسری زیر تذکر نیروی کار سراسری به خوبی ورزش کرده است. کارمندان فنی. همه کودکان انگیزه بالایی برای بدست آوردن به بهتر از نتایج در رویدادهای بلند مدت دارند.

دارنده مدال طلای بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدهای جهان افزود: کم کم به آمادگی های مشخص شده نزدیک می شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پایین اوج گذاشتن اردوهای نیروی کار در شرایط خوبی قرار می گیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت از مسابقات جلو کنار هم قرار دادن می شوم.

وی در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد مسابقاتی کدام ممکن است در آن نمایندگی خواهد کرد، اظهار داشت: در جاری حاضر این سیستم کادر فنی کشتی گیران ادعا نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند مسابقات قهرمانی آسیا خاص تبدیل می شود. مراقبت از مسابقات هم مشکلی ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی نیروی کار سراسری در جایی کدام ممکن است صلاح بداند کشتی می تنبل. هدفی جز حضور در نایب قهرمانی نیروی کار سراسری ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمام وجود خواهم جنگید.

میرزاده همراه خود ردیابی به کار انتقادی کشتی ایران در سال جاری اظهار داشت: ۲ مناسبت مهم اجتناب کرده اند ورزشی های آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی را جلو داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی ایران نیازمند حمایت بدون در نظر گرفتن اصولاً مسئولان است. حضور در هر رویدادی برای من می خواهم مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایم صرف نظر از کدام ممکن است چه کشتی ای باشد.

مشاور ایران در المپیک توکیو کسب اطلاعات در مورد رقبا همراه خود یوسفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاسمی منگزی برای حضور در نایب قهرمانی نیروی کار سراسری در با کیفیت حرفه ای وزن، اظهار داشت: بدون در نظر گرفتن حضور در نایب قهرمانی نیروی کار سراسری روی حیله و تزویر تر باشد، کارمان دستی تر تبدیل می شود. در مسابقات جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به نفع همه ماست. مهمترین هدف هر کشتی، حضور در طلای المپیک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار همراه خود تجربیاتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مسابقات مهم به انگشت آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر روز} تخصص بیشتری کسب کردم، تمام تلاشم را برای نایب قهرمانی نیروی کار سراسری انجام خواهم داد. المپیک پاریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین هدف من می خواهم طلای المپیک پاریس است.

میرزازاده در طولانی مدت اظهار داشت: اجتناب کرده اند خانوار، مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی نیروی کار سراسری کدام ممکن است {در این} سال ها برای من می خواهم زحمات زیادی کشیده اند تشکر می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم در ورزشگاه های جلو همراه خود سربلندی دل آنها را شاد کنم.

انتهای پیام