مونتاژ نیمه ‌هادی‌ها اجتناب کرده اند چوب!خوب پیشرفت جدید، نیمه هادی‌های نوسازی شده اجتناب کرده اند چوب را به واقعیت نزدیک‌تر می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب فرآیند کربن‌سازی به سلولز خواص {الکتریکی} می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نانوساختارهای مفیدی تحمیل می‌تدریجی.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند آی‌ای، مفهوم مونتاژ نیمه هادی‌ها اجتناب کرده اند چوب آن‌قدرها هم کدام ممکن است به تذکر می‌رسد در اطراف اجتناب کرده اند دسترس نیست. به این علت کدام ممکن است دیواره‌های سلولی پوشش گیاهی اجتناب کرده اند ماده‌ای به تماس گرفتن سلولز نوسازی شده‌ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر سلولز در شرایط معینی در دمای نسبتاً بالا از گرما دهی شود، می‌تواند رسانای الکتریسیته شود.

با این حال خوب اشکال بر بالا راه این نانومواد تجدیدپذیر کدام ممکن است فرم نانوکاغذ است، موجود است. معنی سوزاندن کدام ممکن است کربنیزاسیون هر دو کربن‌سازی نامیده می‌شود، می‌تواند به سادگی ساختارهای سه بعدی را کدام ممکن است نیمه هادی‌های محصول جانبی شده اجتناب کرده اند سلولز را فوق العاده مفید می‌کنند، اجتناب کرده اند بین ببرد. این دلیل است است کدام ممکن است معنی جدیدی کدام ممکن است توسط محققان ژاپنی بهبود یافته، پیشرفت بزرگی است.

در مقاله‌ای کدام ممکن است روز سه‌شنبه در روزنامه ACS Nano آشکار شد، محققان ژاپنی معنی تصفیه‌ای را توضیح دادن کرده‌اند کدام ممکن است امکان خوب و دنج کردن نانوکاغذ را با بیرون شکستن به ساختارهای کاغذ اجتناب کرده اند ابعاد نانو به همان اندازه ابعاد ماکرو فراهم می‌تدریجی.

طراحی سازه‌های سه بعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب خواص {الکتریکی}

محققان این تحقیق باید بین ۲ مشکل، تعادل برقرار می‌کردند. ابتدا این معنی باید به سازندگان اجازه دهد به همان اندازه نانوکاغذ را طوری ترتیب کنند کدام ممکن است خواص {الکتریکی} صحیح برای کاربردهای خاص داشته باشد. دوم اینکه این معنی باید به ابعاد کافی کسل کننده باشد به همان اندازه سازندگان بتوانند بسته به کاربرد آن، سازه‌هایی همراه خود درجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ بیش از حد طراحی کنند.

به مشاوره محققان، راه‌رفع در بهبود خوب معنی تعدادی از مرحله‌ای بود کدام ممکن است مدیریت زیادی بر محصول آخرین حاضر می‌داد.

“هیروتاکا کوگا” یکی اجتناب کرده اند نویسندگان این تحقیق می‌گوید: ما اجتناب کرده اند خوب فرآوری ید استفاده کردیم کدام ممکن است برای حفاظت اجتناب کرده اند نانوساختار نانوکاغذ فوق العاده مؤثر بود. مخلوط کردن این مد همراه خود خشک‌ کردن مدیریت‌شده دلالت بر آن دارد عملیات پیرولیز، ساختارهای طراحی‌شده را به تعیین کنید قابل‌توجهی تنظیم نمی‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای محدوده‌ شده می‌تواند برای مدیریت خواص {الکتریکی} برای استفاده.

نتایج امیدوارکننده آزمایشات اولین

محققان اجتناب کرده اند فرآیند جدید شخصی برای تحمیل ۲ تجهیزات نشان دادن ایده نسبتا آسان استفاده کردند. در یک واحد مورد، آنها اجتناب کرده اند نیمه هادی نانوکاغذ شناخته شده به عنوان حسگر تماشا بر جریان بخار آب اجتناب کرده اند طریق ۲ نوع مختلف ماسک استفاده کردند. هنگامی کدام ممکن است این حسگر به حداقل یک ماسک قابل شستشو نوسازی شده اجتناب کرده اند پارچه متصل شد، در موقعیت به گزارش پالس‌هایی بود کدام ممکن است همراه خود بازدم هماهنگ شده بودند. مولکول‌های آب فعلی در نفس شخص سریع از دوام {الکتریکی} حسگر را کاهش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی به حداقل یک ماسک جراحی متصل شد، حسگر چنین پالس‌هایی را گزارش نمی‌کرد.

محققان می‌گویند: تنها کاهش تدریجی از دوام حسگر بیانیه شد کدام ممکن است نماد‌دهنده فریب دادن مؤثر بخار آب اجتناب کرده اند ماسک جراحی است.

هنگامی کدام ممکن است محققان این نیمه هادی نانوکاغذ را به سلول بنزین زیستی گلوکز متصل کردند، این ماده چگالی توانی ۱۴ برابر اصولاً اجتناب کرده اند خوب ورق گرافیت تجاری را نماد داد.

“کوگا” می‌گوید: نگهداری ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب‌پذیری کدام ممکن است ما {در این} تحقیق توانستیم نماد دهیم برای تغییر نانومواد به تجهیزات‌های ممکن فوق العاده دلگرم‌کننده است. ما معتقدیم کدام ممکن است رویکرد ما زیربنای گام‌های بعدی در الکترونیک ثابت {خواهد بود} کدام ممکن است انصافاًً اجتناب کرده اند داروها طبیعی نوسازی شده است.

انتهای پیام