موتور سیکلت تراکتور همراه خود بازگشت «شور» روشن شد.تراکتورسازی رفسنجان همراه خود نتیجه خوب بر صفر کوپر را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، تراکتورسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میس رفسنجان امشب (یکشنبه) در چارچوب هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر انگلیس به مصاف هم رفتند کدام ممکن است این دیدار همراه خود شیوع ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب بر صفر تراکتورسازی به نوک رسید.

{در این} دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دقیقه ۳۷ محمد عباس زاده همراه خود ضربه اوج مهدی کیانی را اجتناب کرده اند روی ضربه کرنر {به سمت} دروازه مس رفسنجان فرستاد به همان اندازه همراه خود این پیروزی در سال جدید سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگردانش را به همان اندازه حدودی اجتناب کرده اند فاجعه خارج کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر. ۱۳ هفته، آنها دریافت کرد می شوند. آنها دعا می کنند

را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱۵ هزار نفر اجتناب کرده اند کنجکاوی مندان پس اجتناب کرده اند شیوع کرونا برای اولین بار به یادگار امام بازگشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضورشان برای تراکتور مفرح بود. دراگان اسکوچیچ سرمربی گروه سراسری نیز این دیدار را اجتناب کرده اند نزدیک تماشا کرد.

تراکتور همراه خود این امتیاز ۲۰ امتیازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا جهان سقوط را به شش امتیاز رساند به همان اندازه دستی نفس بکشد. کوپر رفسنجان سومین شکست شخصی را در ۵ تفریحی جدیدترین متحمل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۳۵ امتیاز موقتا در کلاس پنجم قرار گرفت.

انتهای پیام