ممکن است به توهین ظریف نیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانی نیستمایسنا/ خراسان رضوی امام جمعه مشهد در راهپیمایی اعتراضی کدام ممکن است اطمینان حاصل شود که حمایت اجتناب کرده اند ایشان برگزار شد، ذکر شد: نقطه ضعف نظام اسلامی برای دشمن خیال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} برهه غرور جهانی چشمان شخصی را برای مکان یابی بهانه ای باز کرده است. هجمه اجتناب کرده اند بدنه درونی جریان انقلابی.» بر این مقدمه، ممکن است به هیچ وجه اجتناب کرده اند روابط حرام دلسرد نمی شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول است توهین هایی مطرح تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است روی آن حساسیت ندارم.

جمعی اجتناب کرده اند اقشار مختلف افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها انقلابی درست در این لحظه در محیط مونتاژ تفسیر سوره مبارکه آفتاب آیت الله سید احمد علم الهدی کدام ممکن است طبق روال روزانه در محل کار مشاور مجلس برگزار شد، حضور یافتند. دیوان. رئیس استان خراسان رضوی شعارهای جمعه در حمایت اجتناب کرده اند امام مشهد را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص برخی مطالب عمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشایست علیه ایشان در روزهای جدیدترین را محکوم کرد.

{در این} راهپیمایی اعتراضی بسیاری اجتناب کرده اند بچه ها مشهدی در گفتگوی مستقیم همراه خود مشاور ولی فقیه گفتند: حمله به توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت در رسانه ها به سمتی است کدام ممکن است سرانجام جریان ناب ذهنی انقلاب اسلامی را اجتناب کرده اند بین می برد. . وی تاکید کرد: بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه آحاد افراد در شهرهای مختلف استان مسئولیت دارند بصیرت انقلابی شخصی را محافظت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند مشاور ولی فقیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت را منصفانه نیاز می دانند.

آیت الله سید احمد علم الهدی در ابتدای سخنان شخصی در {پاسخ به} فریاد حامیان ایشان ذکر شد: همراه خود وجود اینکه اجتناب کرده اند عشق خواهید کرد تشکر می کنم، با این حال در گذشته اجتناب کرده اند هر بحثی باید بگویم کدام ممکن است به هیچ وجه شخصی را صادق {نمی دانم}. اجتناب کرده اند این نعمت چون عشق خواهید کرد در دستور عشق اهل بیت علیهم السلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هیچکس نیستیم.

وی خاطرنشان کرد: هر منصفانه اجتناب کرده اند سخنان ما در صورت عدم ملاحظه به صحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شأن آنها ممکن است ما را به سمت عدل الهی شرمنده تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این مقدمه هر منصفانه اجتناب کرده اند قطعات انقلابی کدام ممکن است شخصی را دغدغه حدیث می دانند باید مشروع را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر قانونی باشد. هنگام صحبت، «خدایا باید حواسش باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقب باشد کدام ممکن است بیانش در نتیجه سیلی به اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب نشود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالم هدایت همراه خود ردیابی به آیه ۸۶ سوره یوسف یکپارچه داد: حرکت به محتوای متنی قرآن کریم که می فرماید: زیرا وحدت امت حزب الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه اسلامی در زمان حاضر اجتناب کرده اند همه مهمتر است. مشکل تولید دیگری، را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن {به درستی} دریافته است کدام ممکن است اگر توانایی داشته باشد وحدت ما را به هم بزند، ممکن است بر همه امور ما مسلط شود. پس همگی هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوراندیشی شخصی را محافظت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ندهید این اختلاف سلیقه به دشمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنی منجر شود.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} آیت الله علم الهدی، تجمع این بچه ها در شرایطی صورت گرفت کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این قرار بود به صورت خودجوش در برابر این اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی برگزار شود، با این حال ساختار آیت الله علم الهدی برای جلوگیری اجتناب کرده اند تفرقه در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم محافظت وحدت در جبهه انقلاب اسلامی صورت نگرفت.این تصویر تجمع کنندگان در محل کار امام جمعه مشهد حضور داشتند.

۲ روز پیش در محیط بازدید رئیس جمهور به مشهد، یکی اجتناب کرده اند شخصیت های سیاسی در دیدار همراه خود دکتر سید ابراهیم رئیسی به خاص برخی اشیا نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت دادن مطالب نامناسب به مشاور ولی فقیه در استان تیز کردن. .

انتهای پیام