ممنوعیت عرضه داروهای سقط جنین در داروخانه های خارج از بیمارستانایسنا/ کردستان مدیر نظارت بر داروها و مواد تحت کنترل دانشگاه علوم پزشکی کردستان از ممنوعیت عرضه داروهای سقط جنین در داروخانه های خارج از بیمارستان خبر داد.

دکتر گفت. ابراهیمی: توزیع و فروش داروهای سقط جنین در داروخانه های خارج از بیمارستان ممنوع و تخلف محسوب می شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، وی با اشاره به قوانین موجود در حوزه داروهای سقط جنین افزود: در راستای سیاست های کلی کشور و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانان است. از جمعیت، داروهای سقط جنین فقط برای پزشک معالج قابل تجویز است، ارائه مدارک و تایید داروخانه بیمارستان با بخش زنان و زایمان مجاز است.

مدیر نظارت بر داروها و مواد تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: توزیع و فروش این داروها در داروخانه های خارج از بیمارستان تخلف محسوب می شود و در صورت اجرا و نگهداری در داروخانه متخلف خواهد بود. به مراجع قضایی ارجاع شد.

انتهای پیام