مقالات هیات علمی دانشگاه صنعتی دزفول جزو پر استنادترین مقالات دنیاستایسنا/ خوزستان مقالات چند تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی گوندیشابور دزفول جزو پر استنادترین مقالات جهان بوده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، بر اساس آخرین گزارش موسسه Clarivate Analytics، سه مقاله از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول جزو پر استنادترین مقالات بوده است.

مقاله دکتر نعمت طهماسبی از اعضای هیئت علمی دانشگاه و فاطمه مختاری نیا دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیک دانشگاه صنعتی گوندیشابور دزفول با ضریب تاثیر در مجله معتبر فیزیک و شیمی جامدات منتشر شد. ۳۸.۴.

در این مقاله، عملکرد فوتوکاتالیستی نانوذرات بیسموت اکسی هالید در تجزیه مولکول‌های آلی در آب‌های آلوده بررسی می‌شود.

همچنین مقاله ای از دکتر احمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، هومان جمشیدی منفرد، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برق و انرژی و دکتر موسی میرزابند. ، یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه نورثومبریا، اسکاتلند، و همکاران، در مجله معتبر (ENERGY) Q1 با ضریب ۸۸۵۷ برداشت. این مجله در فهرست ۱% مجلات برتر انرژی قرار دارد. موضوع این مقاله طراحی استراتژی قیمت گذاری خرده فروشی برق با هدف به حداقل رساندن تاثیر عدم قطعیت در تولید برق بر اساس انرژی های نو بر برنامه ریزی سیستم قدرت می باشد.

مقاله پراستناد دیگر دکتر مجتبی شافعی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور و تیم همکاران، دکتر علیرضا باغبان، دانش آموخته دانشگاه امیر کبیر، مهندس علی جلالی، دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر، دکتر. محمدحسین احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود و پروفسور ویک وینگ چاو از دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ با ضریب تاثیر ۳۹۱/۸ در مجله معتبر Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics تهیه و منتشر شده است.

در این مقاله، توسعه یک مدل شبکه عصبی بر اساس کد Enfis برای تخمین ویسکوزیته نسبی نانوسیالات مورد بحث قرار گرفته است.

انتهای پیام