مصدومیت تصویربردار فینال‌ لیگ بسکتبال در برخورد همراه خود ارسلان کاظمی


تصویربردار دیدار دوم فینال لیگ برتر بسکتبال پسرها ایران {به دلیل} برخورد ارسلان کاظمی همراه خود او دچار شکستگی ابرو شد.

به گزارش ایسنا، تفریحی دوم فینال لیگ بسکتبال پسرها ایران، امشب (چهارشنبه) هفت اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد کدام ممکن است در اواخر کوارتر سوم این دیدار، فیلم‌بردار زیر حلقه شهرداری گرگان {به دلیل} برخورد ارسلان کاظمی همراه خود او دچار مصدومیت اجتناب کرده اند ناحیه بالا شد.

۱۰ ثانیه مانده به بالا این کوارتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است ذوب‌آهن ۵۳ – ۶۰ اجتناب کرده اند حریف پیش بود، ارسلان کاظمی، سراسری‌پوش شناسایی‌آشنای این خدمه، برای تکل امتیاز ۶۲ خوب لی‌آپ را زیر سبد شهرداری گرگان انجام داد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ناموفق‌ماندن پرتاب شخصی نتوانست تعادلش را محافظت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فیلمبردار زیر حلقه شهرداری کدام ممکن است باعث مصدومیت تصویربردار مذکور شد.

اورژانس حاضر در سالن برای عجله ابروی توقف‌خورده این تصویربردار را باندپیچی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را به جدا پایین بردند.

بعد از همه ارسلان کاظمی تنها به ادعا کردن تنها عبارت «خوبی» بسنده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تفریحی شخصی یکپارچه داد کدام ممکن است باعث اعتراض اشخاص حقیقی حاضر در سالن شد.

مصدومیت تصویربردار فینال‌ لیگ بسکتبال در برخورد با ارسلان کاظمی

مصدومیت تصویربردار فینال‌ لیگ بسکتبال در برخورد با ارسلان کاظمی

انتهای پیام