مشاغل خدماتی طیف وسیعی از مشاغل قم را تشکیل می دهندایسنا/ قم معاون اطلاعات و آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم گفت: بیش از ۶۵ درصد فارغ التحصیلان قم در رشته علوم انسانی هستند و بیشتر مشاغل قم خدمات محور هستند.

محمد جواد شاکر آرانی امروز در کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده که با حضور معاون امور اجتماعی وزارت امور اجتماعی در تالار کرمه استانداری قم برگزار شد، گفت: وضعیت جمعیتی کشور منطقه و اشتغال قم به بیش از ۶۵ درصد فارغ التحصیلان این استان در رشته علوم انسانی می رسد.

وی با اشاره به اینکه به همین دلیل نوع اشتغال مورد نیاز در قم متفاوت است و در بررسی ساختار آن، مشاغل قم بر اساس خدمات است، گفت: این موضوع بیشترین آسیب اقتصادی را وارد کرده است که به قم واگذار می شود. در دوران کرونا .

معاون اطلاعات و آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم با بیان اینکه شهروندان ۱۲ درصد از جمعیت استان قم را تشکیل می دهند، گفت: میانگین این جمعیت در استان ۲.۵ درصد است اما متاسفانه در منابع و اعتبارات در نظر گرفته شده برای قم این اهالی شاهد غیبت شهروندان بودند

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۹۵ درصد جمعیت استان قم در شهرستان سکونت دارند و بیشترین اعتبارات منطقه ای موسسات به روستاها اختصاص دارد، نیازمند بازنگری در این راستا نیز هستیم.

انتهای پیام