محسن بندابی: مجلس بر اجرای صحیح طرح دارفر نظارت داردیکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تایید اینکه اجرای صحیح طرح دروار مستلزم نظارت مجلس و دولت است، گفت: افزایش قیمت داروها ناشی از عملکرد ضعیف دولت است که انتظار می رود این امر انجام نشود. در اجرای طرح دروار حضور داشته باشد.

محمدعلی محسنی بندابی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، با اشاره به اجرای طرح درور، گفت: مجلس نمایندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اختیار تصمیم گیری درباره ارز ترجیحی را به دولت داده است که به معنای حفظ آن است. یا حذف آن در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت ها باید با نرخ ماهانه ۱۴۰۰ باشد و نه بیشتر.

وی افزود: مجلس نمایندگان در بودجه ۱۴۰۱ با تدبیر این اختیار را به دولت داد که اقدامات لازم را انجام دهد تا ضمن تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، فشاری بر آنها وارد نشود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نمایندگان با بیان اینکه ضعف نظارت مجلس و دولت منجر به گرانی داروها قبل از آغاز سال جدید شد، گفت: در شرایط ابتدای سال ۱۴۰۱ دولت آسیب دیده بود. دولت که مصمم به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به دلیل نظارت ضعیف مجلس نمایندگان است، قیمت دارو را بدون سازوکار منطقی و علمی افزایش داد. ضعف نظارت دولت به معنای ضعف مقررات برنامه، وزارت بهداشت و موسسات بیمه است.

و یادآور شد: در عین حال سازمان بهداشت در نشستی با مسئولان سازمان غذا و دارو به این موضوع ورود کرد و به ضعف نظارت سازمان غذا و دارو در افزایش قیمت دارو اشاره کرد. در همان زمان یکی از نمایندگان لایحه خرید دارو را در کمیته بهداشت نشان داد زیرا آقایان افزایش قیمت دارو را تکذیب کردند. اکنون پیش بینی می شود که این کم کاری در اجرای طرح دروار وجود نداشته باشد.

محسنی بندابی با اشاره به آغاز اجرای طرح دارفر گفت: این طرح ماهیت خوبی دارد چرا که قرار نیست به مردم و تولیدکنندگان فشار بیاورد. در نتیجه قیمت کامل دارو در جامعه نمایان می شود و از نیازمندان حمایت دارویی می شود. قبلا حمایت هایی از تولیدکنندگان، فروشندگان و واردکنندگان انجام می شد که قرار نبود این اتفاق بیفتد اما همه چیز به اجرای صحیح این طرح بستگی دارد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اجرای صحیح طرح درور به معنای گران نشدن دارو بر مردم است، گفت: یکی از اقدامات این است که با اجرای طرح مشکلی برای تامین دارو به مردم وجود نداشته باشد. درور. طرح. کمیته بهداشت پیش از این به سازمان برنامه دستور داده بود تا بودجه ای را به سازمان های بیمه گر اختصاص دهد تا مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد را پوشش دهند و به مردم فشار نیاورند. بار دیگر تاکید می کنم که اجرای صحیح طرح درور منوط به نظارت مجلس و دولت است تا به سرنوشت طرح های خوبی مانند پزشک خانواده یا دورکاری دچار نشوید.

محسن بندابی در پایان گفت: مجمع نمایندگان برای نظارت بر اجرای طرح دارفر و دریافت گزارش های مکرر مصمم است و جلساتی در این زمینه برگزار و تشکیل خواهد داد.

انتهای پیام